Examination Board

Handreikingen voor examencommissies en opleidingsmanagers

Praktische handreikingen voor examencommissies en/of opleidingsmanagers

  • Handreiking Examencommissies van de Vereniging Hogescholen (2015).


  • Kwaliteit van toetsing onder de loep. Dit boek reikt een methodiek aan om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren en te verbeteren. Thema’s die behandeld worden zijn o.a.: het toetsprogramma, toetsbeleid, de toetsorganisatie, de deskundigheid van bij toetsing betrokken actoren en de kwaliteit van de toetsen zelf. Auteurs: Domique Sluijsmans; Desirée Joosten-ten Brinke; Tamara van Schilt-Mol. Uitgave: Apeldoorn: Garant, 2015. ISBN 9789044132403
    In het tijdschrift Onderwijsinnovatie van de OU (dec. 2016) is een artikel te vinden over de methodiek uit het boek: De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. Auteurs: Tamara van Schilt-Mol, Dominique Sluijsmans, Martijn Peters, Fedor de Beer, Linda Jakobs. Er is ook een werkboek beschikbaar.   

  • De UvA heeft voor haar examencommissies centraal een UvA handreiking opgesteld. Daarnaast een reglement en checklist.