See Events

Grensoverschrijdend werken: op naar één arbeidsmarkt (Dutch-German workshop)

  

A workshop on cross-border cooperation. Please note: for this workshop, proficiency in Dutch and German is required. Text continues in Dutch:

De Provincie Overijssel en Universiteit Twente gaan met hulp van DesignLab intensiever samenwerken. Eén van de samenwerkingsthema's is 'grensoverschrijdende arbeidsmarkt'. In deze interactieve workshop kijken studenten en professionals naar belemmeringen om de grens over te gaan, en naar mogelijkheden om deze samen te overwinnen.

VOOR WIE

De workshop richt zich op studenten, onderzoekers, docenten en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met grensoverschrijdend onderwijs en werken in het grensgebied Twente- Nordrhein-Westfalen. Voor deze workshop is kennis van de Nederlandse en Duitse taal een vereiste. We nodigen je van harte uit om met ons mee te denken.

Wat

In een interactieve workshop bekijken deelnemers welke belemmeringen er zijn om de grens over te gaan, en hoe deze weg te nemen. 

Aan de orde komen vragen als: 
1) welke ideeën leven er?
2) hoe kunnen we met deze ideeën aan de slag?
3) hoe geven we uitvoering aan deze ideeën?

Waarom

Volgens ‘Boosting Border Regions’ van de Europese Commissie is in de grensregio’s langs de Europese binnengrenzen tot 8% extra economische groei mogelijk als de belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking weggenomen worden. In Oost-Nederland wordt hier al langer aan gewerkt. De samenwerkingsagenda Oost-Nederland-Münsterland - die nu in de maak is - heeft tot doel om een gezamenlijke proeftuin voor grensoverschrijdende samenwerking te realiseren.

De Provincie Overijssel en de Universiteit Twente gaan intensiever samenwerken op een aantal thema’s waaronder een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hoewel er al veel bereikt is op dit thema, is van een gezamenlijke arbeidsmarkt nog geen sprake. Er vinden al diverse initiatieven plaats waaronder de toeleiding van Enschedese bijstandsgerechtigden naar Duitse banen, en het recente initiatief GrensWerk in Gronau. Maar met met name op het niveau van de dienstverlening en vaklieden is de uitwisseling en samenwerking nog minimaal - terwijl er een tekort is aan vakkrachten. Deze situatie staat de verdere ontwikkeling naar een gezamenlijke arbeidsmarkt in de weg.

De Provincie Overijssel en de Universiteit Twente organiseren daarom een workshop waarin studenten en professionals van beide kanten van de grens samen aan de slag met het bepalen van kansen voor een gezamenlijke arbeidsmarkt. 

aanmelden niet langer mogelijk

Deze workshop zit vol - aanmelden is niet meer mogelijk.