News and activities

announcement laserevent2017

C:\Users\tjapkes-hornigmg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\XIP6RXP2\LaserEvent2017.jpg

Het Laser Event is een initiatief van het Mikrocentrum, de Universiteit Twente en het LaserAplicatieCentrum (LAC).

Dit breed opgezette event zal plaatsvinden op 6 april 2017 in het *techniekHuys in Veldhoven.

Kennisuitwisseling en netwerken met mensen uit het vakgebied staan centraal!

Naast een uitgebreide expositie is er de mogelijkheid om tal van lezingen door deskundigen bij te wonen. Tijdens het Laser Event worden alle betrokken partijen bij elkaar gebracht, zoals laserfabrikanten, systeembouwers, periferie & toebehorenleveranciers, kennisinstituten, toeleveranciers en job shops.

De ontwikkelingen in de lasertechnologie bieden de maakindustrie nieuwe kansen voor productontwikkeling en verbetering van de productieperformance. Voorwaarde is wel dat ontwikkelaars en constructeurs de mogelijkheden van lasertechnologie kennen en hun ontwerp daarop afstemmen.


Zie voor meer informatie: http://mikrocentrum.nl/evenementen/themabijeenkomsten/laser-event-2017/