News and activities

Masterclass laser material processing

nice picDe Leerstoel Toegepaste Laser Technologie van de Universiteit Twente biedt, i.s.m. het Laser Applicatie Centrum (LAC), het Materials innovation institute (M2i) en de Bond voor Materialenkennis (BvM) een post-academische master-class aan en wel op 9 & 10 oktober 2012.


Inhoud

Na een korte inleiding over de opwekking en eigenschappen van LASER licht, gaat de master class in op de bijzondere mogelijkheden en voordelen van de LASER licht als productiegereedschap. Zo komen de verschillende processen als laserboren, -snijden en -oppervlaktebewerkingen, op micro/nano, dan wel macro schaal, aan de orde. Om de voordelen van de LASER als gereedschap volledig te kunnen benutten is in veel gevallen een (her)ontwerp van het product aan te bevelen. Vandaar dat het concept van “Design for LASER” ook in de cursus wordt behandeld en in een workshop toegepast. Omdat de LASER (bron) en de bewerkingen zich goed laten automatiseren, komt ook procesbeheersing (real-time feedback) aan de orde. Uitgebreide interactieve demonstraties op state-of-the-art industriële LASER systemen maakt onderdeel uit van het programma. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van uw case met onze laserexperts.


Afhankelijk van de wensen en voorkeuren van de deelnemers zal de nadruk van deze master class liggen op laser-bewerkingen op micro/nano, dan wel op macro schaal!


Doelgroep

De cursus richt zich op ingenieurs (HBO & Academici) werktuigbouwkunde, natuurkunde, industrieel ontwerpen of electrotechniek die te maken hebben dan wel krijgen met materiaal-bewerking m.b.v. LASERs, alsmede docenten van het Hoger Technisch onderwijs. Ervaring met LASERs wordt niet verondersteld.


Programma Dinsdag 9 oktober 2012

•Opwekking en eigenschappen van Laser licht

•Laser bronnen (CO2, Nd:YAG, Excimer, enz.)

•Bundeltransport en optiek

•Laser-materiaalinteractie (absorptie & warmte transport)

•Laser veiligheid

•Totaal overzicht Laser-materiaalbewerkingen (macro- & micro-bewerkingen)

•Interactieve demo: laserbundelkarakterisatie

•Procesautomatisering

•Diner

Programma Woensdag 10 oktober 2012

De invulling van de 2e dag is afhankelijk van de interesse van de deelnemers. Hierbij kan het accent op macro-bewerkingen dan wel op micro-bewerkingen liggen.


Micro-bewerkingen

Macro-bewerkingen

•Typische opstelling voor microbewerkingen

•Laser-boren en –snijden

•Interactieve demo: laserboren

•Laser oppervlaktetextureren

•Interactieve demo: lasertextureren

•Laser Induced Forward Transfer

•Laser bulk-modificatie

•Laser-boren en –snijden

•Laser-lassen

•Interactieve demo Laser-lassen

•Laser-oppervlaktebewerkingen

•Interactieve demo Laser-cladden

•Design for Laser

Uitwerking cases Design for LASER


Cursusmateriaal


Collegedictaat Laser Materials Processing, 2012, G.R.B.E. Römer


Locatie

Laserlaboratoria van de Leerstoel Toegepaste Laser Technologie (Horst, gebouw 21), Universiteit Twente, Enschede.


Kosten

De totale kosten voor 2 dagen master class (incl. cursusmateriaal en een diner op de avond van de eerste dag): €1600 (ex. BTW).


Inschrijven

Aanmelden (bij voorkeur per email) via het secretariaat van de vakgroep Werktuigbouwkundige Automatisering:

•Mw. Martina Tjapkes: http://www.wa.ctw.utwente.nl/staff/m._tjapkes/

Geef bij uw aanmelding uw voorkeur voor macro- en/of micro/nano-bewerkingen aan!