Staff

DRS. BAS TUTERT

Drs. Bas TutertWelcome to the personal page of Bas Tutert.


CONTACT

Room: Horst - Buitenhorst room 103
Phone: +31 (0) 53 - 489 2877
Phone secretary: +31 (0) 53 - 489 4322
Fax: +31 (0) 53 - 489 4040
Position: Assistant Professor

Professional Experience

2007 - present Consultant, Witteveen+Bos, Deventer

1994 - 1999 Consultant, Goudappel Coffeng, Deventer

1997 - 1999 Lecturer Traffic Management, Hogeschool van Utrecht

1990 - 1994 Consultant/researcher, Arcadis Heidemij, Arnhem

1991 Research fellow, ITS University of Leeds, United Kingdom

EDUCATION

1993 Master Human Geography, Universiteit Utrecht

1990 Bachelor Traffic Management, NHTV Breda

TEACHING

Master Planning & Sustainability 1

Bachelor Quantitative methods for policy making

RESEARCH

•Development policy traffic & transport and the use of traffic models

•Spatial, temporal and social breakdown effects traffic & transport policy interventions

•Traffic liveability assessments

•Data collection and analyses, in particular with regards to evaluation studies

•Development cycle networks

PUBLICATIONS

2011

Mestrum, D., Tutert, S. I. A. & Thomas, T. (2011). De competitiviteit van modatliteiten: een Quick Scan methodiek om de modal split van personenvervoer te bepalen. In Colloquium vervoersplanologisch speurwerk 2011: Ruimte voor Excellentie. 24-25 November 2011, Antwerpen. (online) (pp. 1-14).

Olde Klieverik, M. & Tutert, S. I. A. (2011). Mobiliteitsplan 2.0. (online). In nb (Ed.), Nationaal Verkeeskunde congres, 2 November 2011, Nieuwegein (pp. 1). Nieuwegein: NVC.

Veenstra, S. A., Tutert, S. I. A. & Thomas, T. (2011).Voorbij de winkelwagen; resultaten van onderzoek naar verkeerspatronen met betrekking tot het doen van boodschappen. In Colloquium vervoersplanologisch speurwerk 2011: Ruimte voor Excellentie. 24-25 November 2011, Antwerpen. (online) (pp. 1-13).

  Olthof, E. Geurs, K.T., Tutert, S.I.A., Nijland, H. Kwaliteit belangrijker dan tijdigheid. Ruimtelijke ordening Magazine, vol. 3, 2011.

2010

Mestrum, D., Tutert, S. I. A. & Meeuwissen, M. (2010).Fiets, fiets, ga toch fietsen! Bijdrage B52. (On-line). InNationaal verkeerskunde congres.

  Nout, L. & Tutert, S. I. A. (2010). Leefbaarheid en bereikbaarheid in peri-urbane gebieden. In Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, C.V.S.. Roermond.

  Thomas, T. & Tutert, S. I. A. (2010). De realiteitszin van verkeersmodellen. Achtergrondartikel Verkeer in Beeld. (On-line). Verkeer in beeld, (ISSN 1878-9277). [on line].

  Thomas, T. & Tutert, S. I. A. (2010). Route choice behavior based on license plate observations in the Dutch city of Enschede. In M. Bierlaire & C. Osorio (Eds.), Seventh Triennial Symposium on Transportation Analysis: Tristan VII, June 20-25 2010, Norway. (CD-Rom). Norway: Tristan. Available from: 2010 Tristan, Norway [06-25-2010].

  Thomas, T. & Tutert, S. I. A. (2010). The influence of spatial factors on the commuting trip distribution in the Netherlands. In Masao Kuwahara & Jaume Barceló (Eds.), Traffic Data Collection and its Standardization. DOI: 10.1007/978-1-4419-6070-2 (International Series in Operations Research & Management Science, 144) (pp. 73-88). New York: Springer (ISBN 978-1-4419-6069-6).

  Tutert, S. I. A. & Thomas, T. (2010). Nieuwe pijlers van verkeersbeleid. Achtergrondartikel Verkeer in Beeld. (On-line). Verkeer in beeld, (ISSN 1878-9277). [on line].

  Tutert, S. I. A. & Thomas, T. (2010). Het duiden van de welzijnsbijdrage; aanknopingspunten toekomstbestendig verkeersbeleid. Verkeer in beeld, (ISSN 1878-9277), 6, 14-15.

  Tutert, S. I. A. (2010). Review article: Special Issue: Transportation models in urban strategy making processes. Transport Reviews: A transnational transdisciplinary Journal, TTRV-2010-0014.: (2010, May 28).

  Veenstra, S. A., Thomas, T. & Tutert, S. I. A. (2010). Trip distribution for limited destinations: a case study for grocery shopping trips in the Netherlands, DOI: 10.1007/s11116-010-9274-0. Transp., (ISSN 0049-4488), 37(4), 663-676.

  Veenstra, S. A., Thomas, T. & Tutert, S. I. A. (2010). Trip distribution for limited destinations: a case study for grocery shopping trips in the Netherlands. Paper 10-2168. DVD. In TRB (Ed.), Compendium of Papers TRB 89th Annual Meeting. DVD. Washington: Mira Digital Publishing.

  Veenstra, S. A., Thomas, T. & Tutert, S. I. A. (2010). Trip generation of grocery shopping trips using survey data: A case study in the Netherlands. Paper 10-2484. In TRB (Ed.), Compendium of Papers TRB 89th Annual Meeting. DVD.. Washington: Mira Digital Publishing.

2009

Thomas, T. & Tutert, B. Een nieuwe kijk op routekeuze? Bevindingen uit het kentekenonderzoek Enschede. In: CVS, november 2009.

  Tutert, Bas & Rouwette, A. Raderen van fortuin; fietsbeleid vanuit de vraagzijde. In: Verkeer in Beeld 2, 2009.

  Veenstra, S., Thomas, T. & Tutert, B. Niet werken, maar winkelen. In: CROW Verkeerskundige werkdagen, juni 2009.

  Thomas, T., Jaarsma, R. & Tutert, B. Temporal variations of bicycle demand in the Netherlands: The influence of weather on cycling. TRB 88th edition congress paper, January 2009.

2008

Thomas, T. & Tutert, S.I.A. Distribution of commuting trips in the Netherlands: a parameterization approach. 10th TRAIL Congress and knowledge market, October 2008.

  Thomas, T. & Tutert, B. Parameterization of distribution using survey data: The influence of spatial factors on commuting trips in the Netherlands. International workshop on traffic data collection & its standardization. Barcelona, September 2008.

2007

Graaff, M. van de, Tutert, B. & Temme R. Combi-onderzoek meet fietspotentie: opheffen A58 barriere beinvloedt fietsstromen in Roosendaal. In: Verkeerskunde 8 ,2007.

  Talens, H., Janse, J. & Tutert, B. Effectief tellen en voorspellen. In: Verkeerskunde 8, 2007.

  Thomas, T., Jaarsma, C.F. & Tutert, S.I.A. Temporele variaties in fietsverkeer en weersomstandigheden: monitoren en het ontrafelen van trend en toeval in fietsintensiteiten. In: CROW Verkeerskundige werkdagen, juni 2007.

  Tutert, S.I.A. & Thomas, T. De kunst van verkeer maken. Inventarisatie en ontwikkeling kengetallen verkeersgeneratie. In: CROW Verkeerskundige werkdagen, juni 2007.

  CROW publicatie 256 Verkeersgeneratie woon en werkgebieden, 2007.

  Tutert, B. Data Collection for Cycling: Lessons for Civil Society. Locomotives: Full steam ahead Volume 1: Cycling Planning and Promotion, April 2007, pages 83-131.

2006

Thomas, T., Tutert, S.I.A. & Laan, L. van der. Beter bereikbaar, hogere lonen: kader voor artikel Economische stroomwegen (RPB). In: Verkeerskunde 7, 2006.

  Tutert, S.I.A., Thomas, T. & Hulleman, R. Woon-werkverkeer berekenen op een bierviltje. In: Verkeerskunde 2, 2006.

  Hango, M.M.P., Rouwette, A.M. & Tutert, S.I.A. Cycle through; a methodology for the identification of (potential) major cycle routes, case study for Dar es Salaam, Tanzania. Proceedings Velo Mondial, Cape Town South Africa, March 2006.

2004

CROW publicatie ASVV 2004, hoofdstuk evaluatie, 2004.

2003 and before

Maarseveen, M.F.A.M. van, Tutert, S.I.A., Zuidgeest, M.H.P. & Zuilekom, K.M. van. Evacuatie van een dijkringgebied bij dreigende overstromingen: een verkeerskundige analyse, 2002.

  Tutert, S.I.A. & Zuilekom, K. M. van. Betaald rijden in stedelijke centra. In: CROW Verkeerskundige werkdagen, juni 2001.

  Berkum, E. van & B. Tutert. Op weg naar een optimale netwerk-performance door DVM. In: 4e Symposium Dynamisch Verkeersmanagement. Rotterdam, 2001.

  Leeuw, A.M., Tutert, S.I.A. & Willems, G. Rekenen aan rotondes: invloed fietsers op doorstroming beperkt. In: Verkeerskunde 11, 1999.

  Kraan M, Van der Zijpp N, Tutert B, Vonk T and D van Megen. Evaluating network wide effects of VMS's in The Netherlands. TRR No 1689 "Simulation, Instrumented Vehicles, and Human Performance in Highway design and Research", paper no 99-1126, 1999, pages 60-67.

  Helleman D.E., Smulders S.A., Hoogen E. van den, and S.I.A. Tutert. Application and effects of two dynamic motorway traffic management measures in The Netherlands. Conference Publication No. 454, 9th International conference on Road Transport Information & Control, 1998