News

Jaarlijkse Verkeersgedragsdag 3 april 2013

Verkeersgedragdag

Jaarlijkse Verkeersgedragsdag

Op 3 april 2013 vindt op TNO in Soesterberg de jaarlijkse Verkeersgedragsdag plaats (voertaal Nederlands).

De maatschappelijke beweging om mensen meer en meer bewust te maken van het mijden van de spits, zuiniger en veiliger rijden, thuiswerken of het kiezen van een andere vervoerwijze heeft gedrag hoog op de agenda gezet. Niet alleen bij de overheid, maar ook bij het bedrijfsleven en binnen de onderzoekswereld. Hoe kun je mensen verleiden tot duurzamer gedrag?

Ieder jaar kiezen we voor de VerkeersgedragsDAG een specifiek thema. In 2013 is dat thema ‘Mobiliteit door het leven heen’. We zoomen in op de verschillende doelgroepen binnen onze samenleving. De vraag kan dan zijn: Hoe houd je ouderen langer mobiel? Hoe verleid je de autoforens om buiten de spits te reizen? Gaan jongeren minder reizen? Hiermee stellen we tijdens deze vierde VerkeersgedragDAG de actuele benadering van doelgroepen en segmentering centraal. Het algemene onderwerp is en blijft gedrag.

Het doel van de VerkeersgedragDAG is om verschillende disciplines bij elkaar te brengen, informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen. We streven ernaar om de (wetenschappelijke) kennis meer toegankelijk te maken voor anderen, zodat het toepassingsgebied vergroot wordt.

Je kunt nog een abstract indienen en je tot 15 maart aanmelden voor deelname. Het idee is om op informele wijze je netwerk te vergroten en je oor te luisteren te leggen bij collega's die onderzoek doen op het gebied van gedrag in het verkeer. Schrijf je op tijd in want er is maar beperkte toegang!

Klik hier voor meer informatie.