News

Geurs en Martens worden staflid van TRAIL onderzoeksschool

TRAIL logo

Karst Geurs en Marieke Martens zijn per 12 april 2012 opgenomen in de gelederen van Trail Stafleden. De benoeming geldt voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Het staflidmaatschap betekent onder meer dat ze door TRAIl beschouwd worden als vertegenwoordiger Van TRAIL Onderzoeksschool – naar binnen en naar buiten toe – en dat ze opleiders zijn van (toekomstige) TRAIL promovendi. Het staflidmaatschap betekent ook dat TRAIL Onderzoeksschool hen naar vermogen zal ondersteunen bij het begeleiden van promovendi, het formuleren van een onderzoeksprogramma, bij het aantrekken van onderzoeksprojecten, bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden (waaronder andere TRAIL stafleden) en bij het valoriseren van de onderzoeksresultaten.