News

De stad van de Toekomst

smart cities

smart citiessmart citiessmart citiessmart cities

Smart Cities!

Op 20 en 21 november vond de 5de tweedaagse Conférence Initiative Franco-Néerlandaise, met als thema: ‘De stad van de toekomst’ of ‘Smart Cities’, plaats in Parijs, bij het Centre des Nouvelles Industries et Technologies (CNIT), in La Défense.

Dit evenement was georganiseerd door het Nederlands-Franse Netwerk voor hoger onderwijs- en onderzoeksamenwerking en de Nederlandse Ambassade in Parijs. Onderdeel was een Frans-Nederlandse ontmoeting van Jonge Talenten. Het doel van deze ontmoeting is om Jonge Talenten uit Nederland en Frankrijk, vijftien uit ieder land, met elkaar te laten discussiëren over een actueel maatschappelijk onderwerp, in dit geval dus ‘Smart Cities’, in een bilateraal, Europees of internationaal kader, en om hierover, begeleid door deskundigen, tot gezamenlijke standpunten en voorstellen te komen. Bij de Jonge talenten ging het om talentvolle en verbaalvaardige Master studenten of recent afgestudeerde Master studenten, Promovendi of Postdocs uit alle wetenschappelijke en technische vakgebieden met raakvlakken met het thema ‘Smart Cities’ en de subthema’s: technologie en economie; bestuur, beleid en politieke kwesties; planologie en cultuur. Voor de groep van 15 Nederlandse Jonge Talenten werden de UT-studenten Camiel Simons en Oskar Eikenbroek geselecteerd. Beide studenten volgen de track Transport Engineering & Management van de master-opleiding Civil Engineering & Management.  

Een videoverslag is te vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=263fqSx1-N8

Een persoonlijk verslag van master studenten Camiel Simons en Oskar Eikenbroek:

De stad van de toekomst: een stad vol IT of armoede?

De verwachting is dat in 2050 er 5 miljard mensen in steden wonen. Dit stelt metropolen voor grote uitdagingen, hoe om te gaan met deze bevolkingsgroei en bijkomende problemen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarom werd op 20 en 21 november 2014 werd in Parijs het Conférence Initiatieve Franco-Néerlandaise georganiseerd, met als thema ‘De stad van de toekomst’. De conferentie had als doel om zowel Nederlandse als Franse partijen in gesprek te laten komen om oplossingen aan te dienen voor de problemen van de verregaande verstedelijking.

Wij, Camiel Simons en Oskar Eikenbroek, waren met een groep studenten van andere Nederlandse en Franse universiteiten uitgenodigd om de ‘jeugdige vernieuwende inbreng’ te geven. Als masterstudenten Transportation Engineering & Management hadden we goede inbreng over de verkeersproblematiek in metropolen. De studenten uit andere richtingen spraken over bijvoorbeeld energie, criminaliteit en cultuur, wat ons interessante nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

De stad van de toekomst werd ook wel een smart city genoemd; ‘Smart Cities’ wordt vaak aangedragen als een concept dat de problemen van verstedelijkingen het hoofd biedt zowel op het gebied van technologie, politiek en planologie. Het werd ons al snel duidelijk dat dit voor West-Europese metropolen een andere invulling heeft dan voor metropolen in ontwikkelingslanden. Waar wij bij een ‘smart city’ eerder denken aan allerlei slimme apparaten die met elkaar en de inwoners communiceren, moet in ontwikkelingslanden eerder aan basisvoorzieningen als woningen, stromend water en rioleringen worden gedacht.

Het begrip ‘smart city’ is niet universeel en elke stad vraagt een aparte benadering. Verregaande technologie kan een middel zijn om de uitdagingen van verstedelijking aan te gaan. Op het gebied van technologie en economie kan dit bestaan uit smart grids om de groeiende energievraag op te vangen voor bijvoorbeeld elektrische auto’s, of nieuwe technologieen om efficienter voedsel te produceren. Applicaties voor smartphones kunnen bijdragen aan het besturen van een stad, de politiek wil dicht bij de inwoners staan en toch de stad als geheel kunnen besturen wat de mogelijkheid biedt om zowel bottom-up als top-down te kunnen besturen. Voor stadsplanners dreigt de stad uit zijn voegen te barsten en vraagt de stad van de toekomst misschien wel meer om talent en tolerantie.

Belangrijkste lessen voor ons zijn de urgentie van fatsoenlijke leefomstandigheden in miljoenensteden in ontwikkelingslanden en het nut van technologie voor stadsplanners en  politiek. We denken en spreken zeker nog eens verder over de stad van de toekomst.

Oskar Eikenbroek
Camiel Simons