See news

Quick Scan Mobiliteit werknemers en studenten Universiteit Twente

Picture


Werknemers en studenten zijn in het kader van het convenant Twente Mobiel in 2010 bevraagd naar hun mobiliteitskeuzen voor verplaatsingen van en naar de Universiteit. Daarnaast zijn wensen voor verbetering van de vervoerfaciliteiten in kaart gebracht. De Quick Scan is door de vakgroep VVR uitgevoerd, in samenwerking met Concerndirectie Human Resources van de Universiteit Twente en Twente Mobiel.


Conclusie uit de studie is dat huidige vervoerwijzekeuze van UT-ers in het woon-werkverkeer vanuit duurzaamheidsperspectief al vrij gunstig is. De helft van de medewerkers pakt de fiets, een derde gaat met de auto en bijna 10% gaat met het openbaar vervoer (trein). Driekwart van de woon-werkritten tot 10 kilometer wordt met de fiets afgelegd. Ruim 40% van de woon-werkritten langer dan 25 kilometer gaat per trein. Studenten maken nog meer gebruik van fiets en openbaar vervoer. Werknemers hebben vooral behoefte aan flexibelere werktijden en persoonsgebonden reisinformatie. Studenten zien graag uitbreiding van de capaciteit van fietsstallingen op de campus en station Drienerlo.Voor meer informatie (pdf).