Promotie Mariska van Essen

ONDERZOEK MET GROOTSTE MOBILITEITSPANEL TER WERELD

Karst Geurs


ONDERZOEK MET GROOTSTE MOBILITEITSPANEL TER WERELD


Karst Geurs is een van de weinige wetenschappers die onderzoek doet naar dynamiek in mobiliteit en bereikbaarheid

22 mei 2014
mobiliteit


http://maps.gstatic.com/mapfiles/mv/imgs8.png


http://maps.gstatic.com/mapfiles/mv/imgs8.png


http://maps.gstatic.com/mapfiles/mv/imgs8.png‘Waarom neemt het autogebruik nog maar amper toe?’ ‘Moeten we het treinverkeer versnellen of juist de stations verbeteren?’ En: ‘Leveren betere fietsenstallingen bij stations meer treinreizigers op?’ Met deze vragen houdt hoogleraar Transport Planning Karst Geurs zich bezig. Geurs spreekt op 22 mei zijn intreerede aan de Universiteit Twente uit. Hij richt zich in zijn onderzoek op twee belangrijke pijlers: ‘dynamiek in mobiliteit’ en ‘dynamiek in bereikbaarheid’. Een van zijn wetenschappelijke experimenten is het mobiele mobiliteitspanel, waarin 550 gebruikers via een smartphone app hun mobiliteitsgedrag registreren.

In zijn intreerede beschrijft Geurs verschillende verklaringen voor mobiliteitsontwikkelingen, zoals het stagnerende autogebruik. “Grote en middelgrote steden zijn door verschillende oorzaken weer in trek. De vraag is nu: gaat de groei van steden zorgen voor andere mobiliteitspatronen? Jongvolwassenen in steden vinden een auto vaak niet nodig of te duur. Ouderen worden daarentegen steeds mobieler. Verder onderzoek ik ook de rol van digitale samenleving als belangrijke speler in mobiliteitsgedrag. ICT leidt tot fragmentatie van activiteiten in de tijd en ook tot wijzigingen in de vervoerswijze, routekeuze en tijdstippen van ver­plaatsen. Het lastige is dat ICT fysieke mobiliteit kan vervangen, maar daarnaast nieuwe activiteiten en bijbehorende mobiliteit kan oproepen.” Er is in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar de dynamiek in mobiliteit.

Mobiliteitspanel Nederland

Geurs is vorig jaar samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en verkeersbureau Goudappel Coffeng het Mobiliteitspanel Nederland gestart. In dit panel wordt het mobiliteitsgedrag van een vast panel van 2.000 gezinnen gevolgd. Het is in omvang het grootste mobiliteitspanel ter wereld. Ook worden veranderingen in mobiliteitsvoorkeuren en ICT-gebruik in kaart gebracht. Het is dan mogelijk de mobiliteitsgevolgen te zien van bijvoorbeeld een verhuizing of het kopen van een auto.

Mobiel mobiliteitspanel

Daarnaast is Geurs initiatiefnemer van een mobiel mobiliteitspanel. Hij werkt daarin samen met CentERdata, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Het mobiliteitsgedrag wordt in dit panel met smartphones in kaart gebracht. De 550 gebruikers doen tot zes weken per jaar mee, drie jaar lang. “Het CBS doet ook onderzoek naar mobiliteit en laat een grote groep mensen één dag hun ritten bijhouden. Hierdoor is er geen zicht op de dynamiek in gedrag. Dankzij dit panel is dat inzicht er wel.” Het is een uniek project. Niet eerder zijn smartphones op deze manier ingezet.

Van mavo tot hoogleraar

Karst Geurs voert zijn onderzoek uit binnen de vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte van de faculteit CTW en onderzoeksinstituut CTIT aan de Universiteit Twente. Hij heeft een lange weg afgelegd van de mavo tot hoogleraar. Geurs begon in 2009 op de UT als Universitair Hoofddocent en werkte daarvoor bij Planbureau Leefomgeving als coördinator ruimte en mobiliteit. Sinds 1 oktober 2013 is hij hoogleraar. Geurs is eveneens voorzitter van NECTAR, een Europese netwerkorganisatie van verkeer- en vervoersonderzoekers.


Zijn oratieboekje getiteld
Dynamiek in Mobiliteit en Bereikbaarheid is op te vragen.

Contactpersoon
Jochem Vreeman, Persvoorlichter, tel 06 12 22 12 53