See news

Mobiliteitspanel Nederland wint Gouden RAI Wiel

gouden wiel

Minister Melanie Schultz van Haegen en Steven van Eijck reiken Het Gouden RAI Wiel uit aan Sascha Hoogendoorn-Lanser en George Gelauff van KiM (Fotografie Jørgen Koopmanschap,Minister Melanie Schultz van Haegen en Steven van Eijck reiken Het Gouden RAI Wiel uit aan Sascha Hoogendoorn-Lanser en George Gelauff van KiM (Fotografie Jørgen Koopmanschap)

Ministerie en branchevereniging prijzen Mobiliteitspanel

31 maart 2015

Het Mobiliteitspanel Nederland heeft deze week het Gouden RAI Wiel ontvangen. Mede-initiatiefnemer van dit wereldwijd grootste panel in zijn soort is UT-hoogleraar Karst Geurs van het Centre for Transport Studies. Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen en Steven van Eijck, voorzitter van branchevereniging RAI, reikten de prijs uit. Volgens de branchevereniging verwerft het Mobiliteitspanel Nederland unieke kennis over de invloed van veranderingen in het persoonlijk leven op mobiliteitskeuzes. 

Mobiliteitspanel Nederland

Karst Geurs, hoogleraar transportplanning, is een van de weinige wetenschappers die onderzoek doet naar dynamiek in mobiliteit en bereikbaarheid. Hij is vorig jaar samen met Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en verkeersbureau Goudappel Coffeng het Mobiliteitspanel Nederland gestart. In dit panel wordt het mobiliteitsgedrag van een vast panel van 2.000 gezinnen gevolgd. Het is in omvang het grootste mobiliteitspanel ter wereld. Ook worden veranderingen in mobiliteitsvoorkeuren en ICT-gebruik in kaart gebracht. Het is dan mogelijk de mobiliteitsgevolgen te zien van bijvoorbeeld een verhuizing of het kopen van een auto.

Verder is Geurs ook initiatiefnemer van een mobiel mobiliteitspanel. Het mobiliteitsgedrag wordt in dit panel met smartphones in kaart gebracht. De 550 gebruikers doen tot zes weken per jaar mee, drie jaar lang. Het is een uniek project. Niet eerder zijn smartphones op deze manier ingezet.

Gouden RAI Wiel 

De RAI Vereniging reikt ‘Het Gouden RAI Wiel’ jaarlijks uit om personen of instellingen te eren die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer. Eerdere winnaars van het Gouden RAI Wiel waren De Verkeersonderneming (2014), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (2012) en Advanced Automotive Design TU Delft (2010). Pieter van Vollenhoven ontving als eerste de prijs in 2003 als voorzitter van de Raad voor Transportveiligheid.

Onderzoek Karst Geurs

‘Reizen jongeren liever meer met de trein en fiets dan met de auto?’ ‘Moeten we het treinverkeer versnellen of juist de stations verbeteren?’ En: ‘Wat betekenen veranderingen in het persoonlijk leven van mensen voor hun dagelijkse mobiliteit?’ Met deze vragen houdt Karst Geurs zich bezig. Hij richt zich in zijn onderzoek op twee belangrijke pijlers: ‘dynamiek in mobiliteit’ en ‘dynamiek in bereikbaarheid’. Geurs sprak in mei 2014 zijn intreerede ter aanvaarding van het hoogleraarschap uit.

University of... Smart Mobility

Onderzoek en onderwijs zijn op de UT nauw met elkaar verbonden. Het analyseren van mobiliteitsgedrag en verkeersstromen is een belangrijk thema in de bacheloropleiding Civiele Techniek en de mastertrack Transport Engineering and Management, een specialisatie van de masteropleiding Civil Engineering and Management. Studenten leren om te gaan met nieuwe onderzoeksmethoden en nieuwe gegevensbronnen en doen bijvoorbeeld onderzoek met smartphones. 

 

Zie voor nadere informatie Kimnet.nl

en site raivereniging voor meer informatie