Promotie Mariska van Essen

Marieke Martens hoofdredacteur volgende issue Verkeerskunde!

Marieke Martens

Fotograaf

Emiel Muijderman


Marieke Martens hoofdredacteur volgende issue Verkeerskunde!

Naar aanleiding van haar oratie is Marieke door Verkeerskunde gevraagd als gasthoofdredacteur voor de volgende issue. Het onderwerp is Duurzame Mobiliteit, waarbij Marieke dit in wil steken vanuit vier pijlers: Mobiliteitsgedrag (ook multimodaal en niet-reizen), Nieuwe vormen van brandstof (o.a. elektrisch), automatisch en coöperatief rijden en duurzame steden en inrichting.
 
Idee van gasthoofdredacteur is dat ze zelf mag aangeven wie er geïnterviewd gaat worden en wat er gevraagd moet worden. Nu wilde Marieke graag vanuit I&M iemand aan het woord laten over 'zelfrijdend en coöperatief', maar dit is zo goed gelukt dat het is opgeschaald naar de minister zelf, die graag mee wil werken aan dat interview!

Binnenkort dus een leuk interview met Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Minister van Infrastructuur en Milieu in de Verkeerskunde!