Promotie Mariska van Essen

Reistijd is een slechte indicator voor bereikbaarheid

go mobility


Reistijd is een slechte indicator voor bereikbaarheid


Vaak baseert de overheid zich bij infrastructuurinvesteringen en verkeer- en vervoersbeleid op reistijden. Reistijd is echter slechts één van de vier componenten om bereikbaarheid uit te drukken, stelt professor Karst Geurs van de Universiteit Twente in het Themanummer Mobiliteit en Wetenschap (december 2015) van GO! Mobility, het Magazine van de RAI Vereniging. Bereikbaarheid zou moeten gaan over de mogelijkheden die mensen hebben om bepaalde bestemmingen te bereiken. Hier speelt ook de nabijheid van activiteiten en de toegankelijkheid tot bepaalde vervoerssystemen een belangrijke rol. Hoe lang iemand in de file staat is eigenlijk minder van belang. Het gaat uiteindelijk om integrale bereikbaarheid van deur tot deur. Het ministerie van I&M zou meer met een integrale blik naar vervoersbeleid moeten kijken. Hij zou graag zien dat I&M eens zou gaan experimenteren met een integrale, cross-sectorale aanpak, waarbij alle betrokken partijen (ook die buiten het verkeersdomein liggen) aan tafel zitten. En bekijk dan wat nodig is om tot nieuwe oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem te komen.


http://issuu.com/raivereniging/docs/go_mobility5