See news

Oratie Dr.ing. Karst Geurs

karst in toga


Op 22 mei a.s. wordt Dr.ing. Karst Geurs benoemd door het College van Bestuur tot hoogleraar Transport Planning aan de faculteit CTW.


De rede wordt uitgesproken donderdag 22 mei 2014 om 16.00 uur in de Prof.ir. M.P. Breedveld-zaal van het gebouw de Waaier.

U kunt uw komst kenbaar maken via het aanmeldformulier op utwente.nl/oraties.