See news

CTW studente wint Cuperusprijs

Anke Rouwette


Anke Rouwette, afgestudeerd in 2008 bij de vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte, heeft de prestigieuze KIVI NIRIA Cuperusprijs gewonnen voor de beste afstudeerscriptie aan een Nederlandse universiteit, gericht op het vakgebied Verkeerskunde en Vervoerstechniek. Zij dankt deze uitverkiezing aan haar innovatieve, baanbrekende benadering van de verkeersproblematiek in stedelijke gebieden.

In haar scriptie beschrijft Anke de resultaten van haar onderzoek naar het optimaal sturen van verkeersstromen in stedelijke netwerken met als doel het verbeteren van de doorstroming en het milieu. Hiervoor heeft zij een complex model ontwikkeld met daarin een dynamische simulatie van de verkeersstromen en een optimalisatie voor de beste routegeleidingsstrategie.De jury van de Cuperusprijs was onder de indruk van de diepgang en originaliteit van Anke’s werk. Daarnaast werd geroemd de bijzonder heldere wijze waarop zowel de inhoud als de resultaten van een dergelijk complexe studie zijn weergegeven. Anke Rouwette was dan ook volgens de jury de terechte winnaar.

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 2500,= en een jaar lidmaatschap van KIVI NIRIA. De prijs is ingesteld door de afdeling Verkeerskunde en Vervoerstechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA, in samenwerking met CROW, DHV en ProRail, voor de beste afstudeerder in de verkeerskunde in Nederland; de prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

De Cuperusprijs is vernoemd naar prof. ir. J.L.A. Cuperus, die leefde van 1896 tot 1975 en ruim 40 jaar als ingenieur diverse functies bij de spoorwegen vervulde. Aan de Technische Hogeschool Delft drukte hij als buitengewoon hoogleraar Spoorwegbouwkunde in de jaren '60 zijn stempel op de opleiding van civiel ingenieurs en stond hij aan de wieg van de afstudeerrichtingen Verkeerskunde en Civiele Planologie.