See news

Afstudeerprijs Civiele Techniek 2010

Master thesis


De afstudeerprijs Civiele Techniek 2010 van de universiteit Twente is gewonnen door Bastiaan Possel. Bastiaan is vorig jaar september afgestudeerd bij Goudappel Coffeng en daarna in dienst getreden als adviseur Modeltoepassingen. 
Zijn afstudeeropdracht was het ontwerpen van een model dat kan bepalen welke infrastructurele maatregelen moeten worden geïmplementeerd in een verkeersnetwerk om bereikbaarheid, milieu en verkeersveiligheid te optimaliseren. 

De jury vindt dat hij er prima in geslaagd is de complexiteit van het onderzoek zo te presenteren dat een brede doelgroep kennis kan nemen van de resultaten. En bovendien dit soort modelberekeningen ook in de toekomst in beleidvorming zou kunnen gebruiken. Hiermee scoort deze studie op relevantie en bruikbaarheid. Dit weegt volgens de jury minstens zo zwaar als onderzoekskwaliteit en vernieuwende aspecten.