Promotie Mariska van Essen

WEEK VAN DE REGIO’S Twente presenteert zich dezer dagen in Brussel Lobbyen voor Twentse zaak

Eric van Berkum (Centre for transport Studies) in gesprek met Eurocommissaris Neelie Kroes

Eric van Berkum (Centre for transport Studies) in gesprek met Eurocommissaris Neelie Kroes

WEEK VAN DE REGIO’S Twente presenteert zich dezer dagen in Brussel Lobbyen voor Twentse zaak

Brussel staat tot en met morgen in het teken van de Europese week voor regio’s en steden. Re­giovoorzitter Peter den Oud­sten leidt de Twentse afvaardi­ging van bestuurders van ge­meenten, onderwijsinstellingen en bedrijven.

BRUSSEL/ ENSCHEDE –
Kennis verga­ren en laten zien wat de betekenis is van Twente waar het gaat om in­novatie en infrastructuur: dat is de missie van de Twentse delegatie de komende twee dagen in Brussel.

De Europese hoofdstad is dezer da­gen het decor voor de Open Days, een jaarlijks terugkerend evene­ment met vele tientallen presenta­ties van en voor Europese steden en regio’s.
Eric van Berkum (Centre for transport Studies) in gesprek met Eurocommissaris Neelie Kroes
Peter den Oudsten, Regiovoorzit­ter en burgemeester van Ensche­de, voert het 35-koppige Twentse keurkorps van bestuurders van ge­meenten, onderwijsinstellingen en bedrijven aan tijdens het be­zoek aan de Europese Unie. „We willen in Brussel laten zien wat we kunnen op het terrein van in­novatie”, zegt hij over het bijna driedaagse verblijf in Brussel. De presentatie gisteravond van het in­novatieve vervoersprogramma SUNSET (zie inzet) was daar een voorbeeld van.

Meteen terugkeren met een zak geld is niet aan de orde. „Dat werkt niet in een paar dagen”, zegt Den Oudsten. Toch is geld ­het zicht krijgen op allerlei Europe­se subsidiepotten - feitelijk wel waar het dezer dagen in Brussel om draait. „De Europese kaderpro­gramma’s eindigen in 2013, de nieuwe programma’s richting 2020 staan voor de deur. Het is zaak dat we grip krijgen op die innovatie­en infrastructuurprogramma’s. Daarom zijn we hier met onze be­stuurders.”

Voor de Twentse lobby dus. Die wordt in Brussel dagelijks gevoerd door het EU-kantoor dat de Regio Twente sinds een paar jaar heeft in de Europese hoofdstad. Wervend klinkt het uit de mond van Den Oudsten „dat we op het gebied van de innovatie echt iets begin­nen voor te stellen in Europa. Het is zaak dat verder uit te bouwen en dat hier nog nadrukkelijker uit te dragen.”

Ook op het vlak van de Europese infrastructuur zal de regio zich pre­senteren.

De komende jaren ko­men miljarden euro’s vanuit de Eu­ropese Unie beschikbaar voor de grote transportverbindingen in Eu­ropa. „En als Twente liggen we met ons stedelijk gebied pal aan een van die belangrijke corridors. Daar moeten we van kunnen profi­teren met onze wegen, ons water en het vervoer door de lucht.”
Peter den Oudsten probeert Neelie Kroes te overtuigen van het belang van het SUNSET project.

Peter den Oudsten probeert Eurocommissaris Neelie Kroes te overtuigen van het belang van het Twentse project SUNSET. foto Louis Haagman