Promotie Mariska van Essen

Ties Brands e.a. winnaar CVS prijs 2013!

CVS


Ties Brands, Niels van Oort, Robert van Leusden winnaar CVS prijs

21 en 22 november vierde het Colloquium Verkeersplanologisch Speurwerk (CVS) haar 40e editie in de SS Rotterdam. Een deskundige jury wees de beste paper aan en de beste ‘jongeren-paper’.

Het CVS-congres is twee dagen laven aan kennis en zelf kennis brengen in een open kennisintensieve sfeer. Het congres mag zich dan ook populair rekenen onder onze collega’s en hun collega-vakidioten van andere adviesbureaus, opdrachtgevers en kennisinstituten. Elke deelnemer schrijft mee aan tenminste één paper die op het congres wordt gepresenteerd en bediscussieerd.

In dit speelveld van papers en kennis nomineert een deskundige jury papers voor de prijs ‘de beste paper van CVS 2013’. Ook is er een prijs voor de beste paper van een ‘nieuwkomer’.

Niels van Oort, Robert van Leusden en Ties Brands wonnen met hun paper Betrouwbare modellen door onbetrouwbaar OV de eerste prijs!