See news

Boek mobiliteit en Ruimte (Karst Geurs) is gepubliceerd.

CROW publicatie 326

In de CROW publicatie reeks is het boek Mobiliteit en Ruimte verschenen. Het boek is geschreven door Karst Geurs van de Universiteit Twente, in samenwerking met onderzoekers van Goudappel Coffeng, MuConsult, de NHTV, Twijnstra Gudde en het PBL.

Mobiliteit en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Steden kunnen niet goed functioneren zonder verkeers- en vervoerssystemen. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de productiviteit en (internationale) concurrentiekracht van bedrijven. Er is in de loop der jaren veel kennis verzameld over deze wisselwerking, maar deze kennis is versnipperd.

Deze publicatie geeft een actueel overzicht – vanuit bestaand onderzoek – over de relaties tussen mobiliteit en ruimte. Naast bestaand onderzoek en de uitdagingen van nu komen toekomstige ontwikkelingen, zoals het effect van ICT en nieuwe voertuigvormen, aan bod. Alle onderdelen, vanaf de eerste ruimtelijkeordeningszoekprocessen tot de integratie van mobiliteit in ruimtelijke planvorming, worden behandeld. Voor wie nog meer wil weten, biedt elk hoofdstuk verwijzingen en links naar een groot aantal kennisbronnen.


http://www.crow.nl/nl/Publicaties/publicatiedetail.aspx?code=326