See news

Boek Mobiliteit en Ruimte

Boekaanbieding

Boek Mobiliteit en Ruimte (Karst Geurs)

Op 21 mei  2013 heeft de directeur van het CROW het boek Mobiliteit en Ruimte aangeboden aan de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving tijdens de Ruimteconferentie in Den Haag. Het boek is geschreven door Karst Geurs van de Universiteit Twente, in samenwerking met onderzoekers van Goudappel Coffeng, MuConsult, de NHTV, Twijnstra Gudde en het PBL. Het boek geeft een goed en actueel overzicht van de kennis over de samenhang tussen ruimte en mobiliteit. Het boek gaat onder meer in de vragen hoe de wisselwerking tussen vervoerssystemen en ruimtelijke ontwikkelingen nu precies werkt, welke praktische instrumenten beschikbaar zijn om de samenhang tussen mobiliteit en ruimte in kaart te brengen, en wat de aangrijpingspunten zijn voor een succesvolle afstemming tussen mobiliteit en ruimte.


http://www.pbl.nl/ruimteconferentie-2013/videos/boekaanbieding