See Year

Mastertheses 2000

Name 

Supervisors

Date

Internal/External

Subject

Hugo Smuling

v. Berkum

Tutert

Traag

22-12-2000

RWS Oost Nederland

Een exploratief onderzoek naar de prestatie van het filebeveiligingssysteem in Oost Nederland.

Résjie Jhari

v. Maarseveen

De Jong

Roos (Arcadis)

15-12-2000

Arcadis

Bouw/Infra

Amersfoort

Integratie Goudse lijn met stedelijke railnet in Rotterdam

Gerben Voogd

v. Maarseveen

Witbreuk

v. Kooten (AGV)

11-12-2000

AGV

Een werkmodel voor het uitvoeren van ex-ante onderzoek naar de inzet van DVM op het onderliggend wegennet.

Judith Krabbenbos

v. Maarseveen

Zuidgeest

v. Minnen en 

Janssen (SWOV)

8-12-2000

SWOV

Duurzaam veilige ontsluiting van woongebieden

Rob Karman

Van Berkum

Witbreuk

Van Aardenne (RIB)

24-11-2000

NS Railinfra-beheer Utrecht

Monitoren van regionaal openbaar vervoer; een methodiek waarmee decentrale overheden de prestaties van vervoerders kunnen beoordelen.

Arjan Veurink

v. Maarseveen

Tutert

Storm (Connexxion)

3-11-2000

Connexxion

Ontwerp van een evaluatiemethodiek voor de kwaliteit en kosten van een stedelijk buslijnennetwerk met toepassing in Enschede.

Marco van Burgsteden

v. Maarseveen

Schuur (TBK)

20-10-2000

intern

Het simuleren van goederendistributie met een intermodaal netwerk.

Nicole van Heel

v. Berkum

Tutert

Van der Hoeven (DHV)

20-10-2000

DHV Amersfoort

De koppeling tussen Questor en Aimsun2.

Johan Postma

v. Berkum

Tutert

Stuij (DHV)

13-10-2000

DHV Groningen

Een methodiek voor het opstarten van het proces, om te komen tot een advies over de aanleg van dynamisch verkeers-management op het onderliggend- en hoofdwegennet

Henk van de Langemheen

v. Maarseveen

Tutert

De Kort / Smits (Prov. NB)

29-08-2000

Provincie Noord  Brabant

Een benuttingsalternatief op de provinciale weg 316 ter opvang van de toenemende verkeersbelasting.

Geertje Hegeman

v. Berkum

v.d. Voort

Tromp / Wismans (GC)

18-08-2000

Goudappel Coffeng

Deventer

Groen licht voor ISA; een inventarisatie onder welke omstandigheden Intelligente Snelheidsaanpassing taken van verkeersregelinstallaties kan overnemen.

Else Tutert

v. Maarseveen

v.d. Voort

v. Loon (AVV)

Hoogeveen (3VO)

30-06-2000

AVV-RWS

De inrichting van de infrastructuur, ter verbetering van de verkeersveiligheid van kinderen.

Donald Vons

v. Berkum 

Tutert

Op de Beek (DHV)

23-06-2000

DHV

Amersfoort

Gecoordineerde toeritdosering. Simulatiestudie naar de effecten van lokaal, gecoordineerd en niet doseren voor verschillende synthetische netwerken.

Rob van Hout

v. Maarseveen

Tutert

Rietveld / Koerts (HR)

20-04-2000

Holland Railconsult

Bepalen van een realistisch beeld voor de railinfrastructuur in het jaar 2020 voor de regio Zuid Drenthe. Nut en noodzaak van spooraanpassingen tussen Emmen en Zwolle.

Enis Odaci

v. Maarseveen

Coffa

Tillema

Vermeulen (HTM)

19-04-2000

HTM

Kwaliteitsverbetering Openbaar Vervoer in de grote steden in Twente. Openbaar Vervoer Prestatie-model. Een instrument ter berekening van kosten en opbrengsten van vervoersdiensten op lijnniveau.

Frans Tillema

v. Maarseveen

v.d. Voort

28-01-2000

Intern

Netwerkeffecten van een board-computer voor zuinig rijgedrag

Patricia Vos

v. Berkum

Tutert

Wassink (Arcadis)

13-01-2000

Arcadis

Onderzoek naar de mogelijkheden en problemen van samenwerking tussen verschillende overheden met betrekking tot DVM in het overgangsgebied hoofdwegennet-onderliggend wegennet