09-09-2008: AIO Marco van Zoelen wint allereerste “Duncan Dowson Tribology Award”

Uitreiking Duncan Dowson Tribology Award

aan Marco van Zoelen door Prof. Dowson

Ir. M.T. (Marco) van Zoelen heeft met zijn paper “Prediction of Film Thickness Decay in Starved EHL Contacts Using a Thin Layer Flow Model” , en de bijbehorende presentatie, de Duncan Dowson Tribology Award gewonnen op het 35e Leeds-Lyon Symposium on Tribology dat gehouden werd van 9-12 september jongstleden in Leeds (UK). De prijs is bestemd voor de beste paper van een jonge wetenschapper. Zijn werk is als beste beoordeeld uit 19 papers van collega jonge wetenschappers.

Tribologie is de leer der wrijving, smering en slijtage. Het is pas een apart vakgebied sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Een van de nestors en wereldwijd gerenommeerd is Prof. Duncan Dowson. Hij is (co)-auteur van honderden publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften met toepassingen variërend van menselijke gewrichten en kunstgewrichten tot kogellagers en tandwielen. Hij is tevens de auteur van enkele boeken waaronder “The History of Tribology” waarin de ontwikkeling van kennis op dit gebied sinds de oudheid wordt beschreven. Het 35e Leeds-Lyon Symposium on Tribology was gewijd aan de 80e verjaardag van Prof. Dowson. Bij deze gelegenheid is de prijs voor voor de beste paper en presentatie door een jonge wetenschapper ingesteld. De prijs bestaat uit een bedrag van £800,-- ter beschikking gesteld door Shell Global Solutions. Marco ontving de prijs uit handen van dr. Glyn W. Rober van Shell, en daarnaast ontving hij van Prof. Dowson een persoonlijk opgedragen exemplaar van “The History of Tribology

Marco van Zoelen is werkzaam als AIO bij de vakgroep Technische Stromingsleer van de faculteit Construerende en Technische Wetenschappen. Hij verricht zijn promotieonderzoek onder leiding van Prof H.W. M. Hoeijmakers en dr. Ir. C.H. Venner van deze vakgroep en dr. Ir. Piet Lugt van het SKF Engineering en Research Centre in Nieuwegein, dat sponsor is van het onderzoek. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van een model voor de stroming van dunne laagjes smeermiddel (van enkele tot enkele tientallen nanometers dik) in wentellagers onder invloed van onder meer de centrifugaalkrachten. De modellen worden gevalideerd met experimenten. Het doel is om de invloed van smeermiddelmigratie, in de meeste gevallen vet, op de levensduur van het lager beter te kunnen voorspellen en beheersen en daarmee lagers verder te kunnen optimaliseren bijvoorbeeld door de wrijving nog verder te verminderen hetgeen het rendement van machines en voertuigen ten goede zal komen.