09-06-2008: Opening Stille Windtunnel & Symposium Akoestiek en Industrie

Ter gelegenheid van de opening van de Stille Windtunnel op maandag 16 juni zal er een symposium plaatsvinden over Akoestiek en Industrie. De Stille Windtunnel is een experimentele faciliteit voor aero-akoestiek, gebouwd met steun van TNO. Tijdens de dag wordt de Stille Windtunnel officieel in gebruik gesteld en voor de deelnemers wordt een rondleiding verzorgd.

Het symposium heeft als doel de industrie een indruk te geven van het onderzoek op akoestiekgebied dat plaatsvindt bij de drie technische universiteiten. De ervaring van de organisatoren van het symposium is dat diverse (MKB) bedrijven te maken hebben met hetzelfde type geluidsproblemen. Problemen die zouden kunnen worden opgelost met gezamenlijk onderzoek. Tijdens dit symposium zal worden geïnventariseerd welke geluidsproblemen er voor komen in de industrie en hoe een nationaal onderzoeksprogramma akoestiek kan bijdragen aan de oplossing van die problemen.

De Universiteit Twente is in de unieke situatie dat de meeste onderzoeksgebieden van geluid ‘in huis’ zijn en dat de groepen ook samenwerken. Om dit naar voren te brengen hebben de samenwerkende onderzoeksgroepen Acoustic Research Twente (ART) gevormd. ART is een samenwerkingsverband van de UT vakgroepen Technische Mechanica (constructiegeluid), Technische Stromingsleer (stromingsgeluid), Thermische Werktuigbouwkunde (verbrandingsgeluid) en Systemen & Signalen (electro-akoestiek). Met steun van IMPACT heeft Acoustic Research Twente het symposium georganiseerd. Het symposium wordt gehouden op 16 juni in de Horst (gebouw nr. 20), collegezaal C101. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 9 juni aanmelden via http://www.akoestiekdag.ctw.utwente.nl/. Meer informatie is te vinden op http://www.akoestiekdag.ctw.utwente.nl/programma.pdf.