Stil Veilig Wegverkeer

 

De hoofddoelstellingen van het project Stil Veilig Wegverkeer zijn:

• Kennis: Ontwikkelen van fundamentele inzichten in de band-wegdek interacties ‘grip’ en ’geluid’;

• Valorisatie: Ontwikkelen van innovatieve stille en veilige band-weg combinaties;

• Maatschappelijk belang: Stiller, veiliger wegverkeer en behoud/groei werkgelegen- heid.

Binnen dit project zal een diepgaand en systematisch onderzoek worden verricht naar twee aspecten van de band-wegdek interactie; grip en geluid. Daarvoor zullen de volgende activiteiten worden verricht:

Equipment

·

3D macro ruwheid weg+water. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een meetinstrument voor 3D scanning van asfalt op mm-schaal;

·

3D macro ruwheid weg. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een meetinstrument voor 3D scanning van asfalt op mm-schaal;

·

3D micro ruwheid. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een meetinstrument voor 3D scanning van asfalt op µm-schaal;

·

Contacttemperatuur. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een 2D temperatuursensor (m.b.v. bestaande infrarood technologie) met hoge snelheid (80~100km/u) het temperatuurverloop in tijd en positie van het wegdek en band simultaan te meten;

·

Integratie trailer van bovenstaande meetapparatuur.

Grip

·

Onderzoekstestmethodes opzetten indoor op labniveau van Surface-Force-Apparatus (SFA) en LAT100 (rubber test wiel) en outdoor op band-wegdekniveau van een meetaanhanger.

·

Onderzoek grip op SFA, LAT100 en meetaanhanger aan verschillende rubbers/wegdekken nat en droog.

·

Onderzoek en validatie wrijvingsmodel over grip van droog (en evt nat) band-wegdek contact dat bovenstaande meetresultaten beschrijft.

·

Berekenen van veilig rubber-wegdek combinatie.

Geluid

·

Onderzoek naar dynamisch band-wegdekcontact

·

Onderzoek en validatie detail-modellering band-wegdekcontact in huidig volledig fysisch band-wegdekgeluidsmodel.

·

Berekening van de stille band-wegdekcombinatie.

Prototypes

·

Ontwerp en productie van stille EN veilige band-wegdek combinaties.

·

Demonstratie stille EN veilige band-wegdek combinaties.

 

 

For more information regarding this project, contact dr. T. Meinders

 

Projectpartners Stil Veilig Wegverkeer

Sponsors