Failure Mechanisms & Life Predicition

Cursuscode/Modulecode

201300038

Naam Nederlands

Max. 40 tekens

Faalmechanismen & Levensduur

Naam Engels

Max. 40 tekens

Failure Mechanisms & Life Predicition

Voertaal


Nederlands

Engels

Aantal EC


5

Fase opleiding

B1 (P) B2 B3 PB (= pre-master) M

Docenten

(eerstgenoemde is coördinator/contactpersoon)

Voorletters

Achternaam

R.

Bosman

T.

Tinga

P.M.

Lugt

(Leer) doelen Nederlands-Inzicht in basisbegrippen van falen en het belang daarvan voor ontwerp- en onderhoudsprocessen

-Het kunnen beschrijven en begrijpen van de meest voorkomende faalmechanismen en de bijbehorende belastingen

-Het kunnen berekenen van de levensduur van componenten, constructies en systemen onder een willekeurige belasting

-Het kunnen toepassen van deze kennis voor het ontwikkelen van (preventieve) onderhoudsconcepten, het uitvoeren van faalanalyses en tijdens ontwerpprocessen

Inhoud beschrijving Nederlands


Dit vak gaat over de vraag waarom, hoe en wanneer een onderdeel stuk gaat. In dit vak worden de fysische mechanismen die leiden tot falen van componenten of systemen behandeld en toegepast. In het eerste deel van het vak worden de basisprincipes van mechanismen als vermoeiing, slijtage en smering, corrosie en elektrisch falen uitgelegd. Bovendien worden kwantitatieve methoden en modellen om de tijd tot falen (levensduur) onder een specifieke belasting te berekenen behandeld. In het tweede deel van het vak worden deze basisbegrippen toegepast. Er zal worden gekeken hoe het falen van echte componenten en systemen, zoals lagers, tandwielen en gasturbines, kan worden geanalyseerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opzetten van preventieve onderhoudsconcepten en wordt aangegeven hoe deze kennis kan worden toegepast in ontwerpprocessen.

(Leer) doelen Engels
-Insight in basic principles of failure and its relevance for design and maintenance processes

-To be able to describe and understand de most common failure mechanisms and associated loads

-To be able to calculate the time to failure of components, structures and systems under certain load conditions

-To be able to apply this knowledge to develop preventive maintenance strategies, perform failure analyses and during design processes

Inhoud beschrijving

Engels

This course is about why, how and when failures occur. In this course the physical mechanisms leading to failure of components or systems will be treated and applied. In the first part of the course, the principles of mechanisms like fatigue, wear and lubrication, corrosion and electrical failures will be explained. Moreover, quantitative methods to assess the time to failure at a specific loading will be discussed. In the second part of the course, the basic knowledge will be applied to analyze failures of real components and systems, like bearings, gear sets or gas turbines. Also the development of predictive maintenance strategies will be discussed, as well as the application in design processes.

Wordt gegeven in blok


1A 1B 2A 2B

Indien 2x aangeboden per collegejaar ook in:

1A 1B 2A 2B

Onderwijsvorm(en)

Type werkvorm

Colloquium

Excursie

Hoorcollege

Ontwerp

Presentatie(s)

Stage

Eindproject

Veldwerk

Werkcollege

Colstructie

Practicum

Project

Zelfstudie geen begeleiding

Zelfstudie met begeleiding

Responsiecollege

Assessment

Overig onderwijs

Verplichte aanwezigheid van de student:

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

Beoordelingsvorm(en)


Schriftelijk tentamen (MC en open vragen)

Schriftelijk tentamen met MC vragen

Schriftelijk tentamen met open vragen

Mondeling tentamen

Opdracht(en)

Eindopdracht/paper

Presentatie(s)

Tussentijdse toetsen


Toetsen


1A 1B 2A 2B

Herkansing (indien van toepassing):

1A 1B 2A 2B

Studiemateriaal:

(bij boek: vermeld a.u.b. ISBN nummer)Studiemateriaal/Boek

Aanbevolen

Verplicht

Tinga, T., Principles of loads and failure mechanisms. Applications in maintenance, reliability and design, Springer, London, 2013. ISBN 978-1-4471-4917-0 (op UT als e-book te downloaden via SpringerLink)Beek, A. van, Advanced engineering design -

Lifetime performance and Reliability, Delft, 2012. ISBN 9789081040617Lugt, P.M., Grease Lubrication in Rolling Bearings. Wiley, London, 2013. ISBN: 978-1-118-35391-2