NWO Onderzoek voor Dynamics based Maintenance

NWO heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een onderzoek waarin de leerstoel Dynamics based Maintenance deelneemt. Het onderzoek, met acroniem SINTAS, is opgezet als onderdeel van de samenwerking van verschillende vakgroepen die zich bezighouden met Maintentance, onder de vlag van TIME. Het onderzoek richt zich op het gebruik van 3D printen voor het maken van vervangende onderdelen. Naast de logistieke kant, is ook het faalgedrag van 3D geprinte onderdelen een belangrijke, maar onbekende factor. Voor meer informatie, zie het UT nieuwsbericht 1.2 miljoen euro voor UT-onderzoek duurzame logistiek.