Twee valorisatie beurzen voor medewerkers Technische Mechanica

Technologiestichting STW heeft vijf Valorisation Grants (subsidies) uitgereikt aan onderzoekers van de Universiteit Twente. Twee daarvan gingen naar TM medewerkers. Dr.ir. Ysbrand Wijnant (UD bij TM) ontving een fase 2 grant van 200.000 euro en ir. Johan Hol en ir. Jan Harmen Wiebenga.(promovendi bij TM) ontvingen een fase 1 grant van 25.000 euro.

Band-weg lawaai

Ysbrand Wijnant heeft een methode ontwikkeld om het geluid van voorbijrazende auto’s of treinen te reduceren. Met akoestische resonatoren – een soort holle sleuven – langs een weg of spoor kan het ‘band-weg geluid’ twee tot drie decibel afnemen. Het geluid wordt door de sleuven naar boven afgebogen, in plaats van naar de zijkant. Ysbrand ontvangt de beurs voor het bedrijf 4Silence om de vele testen te bekostigen die nodig zijn om de resonatoren ook in de wetgeving in te passen

Optimapp

Innprove Solutions is een spin-off bedrijf van het Materials Innovation Institute (M2I) en de Universiteit Twente en opgericht door de TM aio’s Johan Hol en Jan Harmen Wiebenga. De beurs is uitgereikt voor het uitvoeren van een marktanalyse voor de ontwikkeling van de robuuste optimalisatie software Optimapp: een programma dat uitspraken kan doen over de te verwachten productie uitval in de ontwerpfase van nieuwe producten.