De vakgroep Technische Mechanica 50 jaar.

Een verhaal over het ontstaan van de vakgroep

Enschede 13-6-2013

In het verslag van de tweede vergadering van het afdelingsbestuur van de afdeling Werktuigbouwkunde staat het volgende:

“…… De colleges in de ‘technische mechanica’ moeten gericht zijn op de problematiek van de werktuigbouw. Theoretisch zijn er drie oplossingen mogelijk:

  1. Een zelfstandige mechanica-leerstoel met de mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek.
  2. Een eventueel aan een lector toe te vertrouwen, niet zelfstandige leerstoel technische mechanica.
  3. De technische mechanica onderbrengen bij een aantal werktuigbouwkundige docenten. (Noordenbos zou b.v. ‘de leer der mechanismen’ kunnen doen)

De laatste mogelijkheid wordt afgekeurd. Mechanica, vindt Jonkers, is één van de belangrijkste onderdelen van de werktuigbouw, alleen een expert kan dat goed geven. Draijer stelt dat we moeten waken voor de ontwaarding van het vak, het wetenschappelijk onderzoek moet op ‘mechanica’ gebied gebeuren. Ook de oplossing 2 zou kunnen leiden tot een onderwijzen zonder onderzoekbehoefte, waardoor het vak niet interessant gebracht wordt. Belangrijk blijft dat het vak nauw verbonden met de Werktuigbouwkundige problemen wordt gedoceerd; een physicus is uit dien hoofde niet de geschikte figuur.

Anderzijds is het ook niet de bedoeling uitsluitend toegepaste mechanica te brengen, ook de onderliggende theorie moet worden behandeld………..”

Kortom optie 1 blijft over en men praat al meteen over mogelijke leerstoelhouders. Tijdens één van de volgende vergaderingen komt voor het eerst de naam van C. de Pater voor. De eerste leerstoelhouder van Technische Mechanica.

Deze tweede vergadering, waar in wezen werd besloten dat er een vakgroep Technische Mechanica moet komen, werd in Delft gehouden op 13 juni 1963. Vandaag 50 jaar geleden. Eén van de redenen om op zaterdag 28 september 2013 een reünie te houden voor alle TM-ers.

v.l.n.r.: Van den Kroonenberg, Bosma, De Pater, Jonkers

v.l.n.r.: Verbraak, de Pater, van Spiegel, van Hasselt, Noordenbos, Zandbergen, Draijer en Jonkers