Geslaagde reünie Technische Mechanica

Zaterdag 28 september stroomde de college zaal C101 in het gebouw “De Horst”, bij velen nog bekend als het “WB-gebouw”, vol met (oud-)TM-ers. Vakgroep voorzitter André de Boer en collega-professor Ton van den Boogaard lichtten het ontstaan en de huidige stand van zaken binnen de vakgroep Technische Mechanica toe.

Maar daarna was er volop tijd om bij te praten, met oude bekenden en nieuwe onbekenden. En om nader kennis te nemen van de activiteiten binnen de groep, door middel van de demonstraties die gegeven werden, het “Horst/WB”-gebouw te verkennen dat in de afgelopen jaren een grote metamorfose ondergaan is, of een wandeling over de campus te maken die ook een behoorlijk ander gezicht gekregen heeft.

Een reactie van een van de deelnemers is tekenend voor het succes van de dag “(…)Ik krijg de indruk dat jullie ons in korte tijd goed op de hoogte hebben gebracht van wat er speelt binnen WB en TM waarbij het enthousiasme van het team zeker bijdroeg aan de goede sfeer. Ook geweldig om een aantal oud medewerkers en studiegenoten weer te treffen na al die jaren. (…)”.

Als vakgroep zijn we blij dat er zoveel mensen enthousiast deel hebben genomen aan de reünie. Wij hebben ons best gedaan er een mooie dag van te maken, maar zonder deelnemers zouden wij natuurlijk nog steeds met lege handen staan. Bedankt allen voor jullie komst, ook wij hebben genoten van een geslaagde dag!