Promotieonderzoek op gebied van Maintenance

Sinds enkele jaren wordt er op de UT gewerkt aan een onderzoeksprogramma op het gebied van Maintenance (= onderhoud). Daarbij werken verschillende vakgroepen (TM, OPM, Tribologie en logistiek (bij TBK)) samen (Twente Is Maintenance Excellence - TIME)om alle aspecten van onderhoud af te dekken. Het onderzoek moet leiden tot het verbeteren van allerlei onderhoudsprocessen bij bedrijven, zodat de beschikbaarheid van systemen verbetert (omdat ze minder vaak stuk gaan) en de (onderhouds) kosten worden verlaagd. Deze problematiek is relevant voor veel sectoren in de industrie, zoals de energiesector (elektriciteitscentrales, (off-shore) windturbines), transport (schepen, treinen, vliegtuigen), procesindustrie (grote installaties) en defensie (helicopters, pantservoertuigen, fregatten, radarsystemen).

Vanuit de vakgroep Technische Mechanica wordt onderzoek gedaan naar de harde technische aspecten van onderhoud, zoals het voorspellen van falen d.m.v. fysische modellen (bijv. vermoeiing, slijtage, corrosie) en het ontwikkelen van slimme sensortechnieken en analysemethoden voor structural health en conditiebewaking. Prof. Tiedo Tinga is binnen TM de trekker van het maintenance onderzoek. Omdat hij naast de UT aanstelling ook bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) werkt, wordt er op dit gebied veel samengewerkt met Defensie en de NLDA.

Momenteel zijn we bezig om afstudeerprojecten in dit vakgebied op te zetten. Er is al één student bezig bij Thales, terwijl er opdrachten bij Imtech, TNO, NRG, Lloyd’s en Defensie klaar liggen. Daarnaast zijn er op korte termijn AIO posities beschikbaar op maintenance projecten.

Tools4LCM

De eerste positie is op het gebied van Life Cycle Management in een door Defensie betaald onderzoeksproject. Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van onderhoud door gebruik te maken van beschikbare informatie / data over variaties in gebruik en falen van de systemen. Dit is geen hard werktuigbouwkundig onderzoek, maar kennis van het mechanisch gedrag van systemen is wel essentieel om de benodigde kwantitatieve methoden te ontwikkelen.

MaSelMa

Het tweede project, dat hopelijk op korte termijn wordt goedgekeurd, richt zich op de maritieme sector en heeft een meer werktuigbouwkundig karakter. De AIO in dat project mag fysische modellen gaan ontwikkelen om falen (en dus onderhoud) aan allerlei (sub)systemen voorspelbaar te maken. Het onderzoek maakt deel uit van een groter geheel, waardoor de resultaten door andere AIO’s / postdocs zullen worden gebruikt om ook het logistieke deel van het onderhoud te optimaliseren.

Beide projecten worden samen met de NLDA uitgevoerd, waardoor de werkplek voor tenminste een deel van de tijd in Den Helder zal zijn. Groot voordeel daarvan is dat de systemen waarop de methoden moeten worden toegepast om de hoek liggen / staan en er veel interactie kan zijn met andere onderzoekers in het project. Tegelijkertijd wordt het onderzoek ook ingebed in het onderzoeksprogramma op de UT.

Studenten die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze promotieonderzoeken kunnen altijd langskomen voor een toelichting. Neem dan even contact op met Tiedo Tinga.