Eerste afstudeerder Technische Mechanica – Dynamics Based Maintenance

Donderdag 12 december om 14:00 studeert de eerste master student af voor Tiedo Tinga, hoogleraar van de leerstoel Dynamics Based Maintenance, sinds kort de derde leerstoel van de vakgroep Technische Mechanica.

Sierd Heida heeft zijn afstudeerwerk in opdracht van Thales uitgevoerd in het kader van het project “integrated Maintenance and Service Logistics Concepts for Maritime Assets” (MaSeLMA). Hij heeft tijdens zijn afstudeerperiode niet alleen de maintenance strategieen van Thales onder de loep genomen, maar ook een technische case uitgewerkt. Startend met een generieke benadering van het faalgedrag en de faalmechanismen van een onderdeel, het lager van de Smart-L radar, heeft hij aangetoond welke winst er te behalen is door over te stappen van preventief naar gebruiks- of conditie bepaald onderhoud.

De presentatie van zijn afstudeerwerk zal Sierd geven op 12 december om 14:00 in OH-116 (zie ook: http://colloquia.ctw.utwente.nl/index.php?id=738).