Excursion Gasunie Research

Groningen, 16 April 1999
door Mark Simens

16 april 's morgens vroeg op de parkeerplaats van W.B. ontstond er een groepje studenten met allemaal hetzelfde doel: een leuke dag bij de Gasunie in Groningen. Het programma was namelijk veelbelovend. Ten eerste een rondleiding door het Gasunie hoofdkantoor en in de middag een bezoek aan Gasunie Research

Nadat we rond half acht de bus binnen getreden waren en de bus vervolgens wegreed onstond er enige commotie omtrent de richting van de bus. Velen vroegen zich af of dit toch wel de goede richting was. De goede richting was in dit geval de plek waar Jan Bossink opgepikt zou gaan worden.

Gelukkig bleek de buschauffeur wel uitgeslapen te zijn en we reden dus in de goede richting. Aangekomen bewees Jan Bossink dat instappen in een bus nog een heel avontuur kan zijn. Met de bus in zicht holde Jan de straat over richting de berm waar hij in kon stappen. Om zijn sprint een nog sportiever tintje te geven maakte hij in de berm een koprol waar een geoeffende commando jaloers op zou zijn. Na dit atletische intermezzo stapte Jan ook aan boord waarna de reis voortgezet kon worden. Het tijdstip van aankomst bij het hoofdkantoor van de Gasunie was zoals voorzien ruim op tijd. Voor een aantal andere mensen bleek op tijd komen helaas iets moeilijker.

Na een korte uiteenzetting over wat de Gasunie nu eigenlijk is werd een bezoek gebracht aan het beroemde hoofdkantoor. Wat opviel aan dit hoofdkantoor waren het gebruik van veel kleur en de organische bouwstijl. Verder was er in het ontwerp veel aandacht geschonken aan het welzijn van de werknemers.

Na de rondleiding werd er plaatsgenomen in het Gasunierestaurant voor een heerlijke lunch. Hierna werd er een bezoek gebracht aan gasunie research. Het serieuze deel van de excursie. Gasunie research is het deel van Gasunie dat onderzoek doet op de volgende elf gebieden:

·

Transmissie technologie dus onderzoek naar pijpen, pompen compressors enz.

·

Pijpleidingbescherming en pijpleidinginspectie en veiligheid.

·

Meetinstrumenten voor het meten van vloeistofstromen.

·

Gaskwaliteit

·

Krachtopwekking

·

Gastoepassingen in de industrie

·

Hoge temperatuur processen

·

Energie en milieumetingen

·

Huishoudelijke en commerciele gastoepassingen

·

Gasbranders voor heet water en stoomproduktie

·

Verbrandingsonderzoek

Over vier van de bovengenoemde onderzoeksgebieden is een presentatie gehouden, namelijk:

·

Gastoepassingen in de industrie

·

Verbrandingsonderzoek

·

Krachtopwekking

·

Gasbranders voor heet water en stoomproduktie

Over twee daarvan wilde ik iets meer zeggen. Ten eerste het verbrandingsonderzoek hier werd zeer boeiend over verteld. Het kwam er op neer dat er de Gasunie in samenwerking met de Groningse universiteit onderzoek doet naar de samenstelling van gassen. De theoretische kennis die hieruit voortkomt wil men zodanig verwerken dat ontwerpers er iets mee kunnen. Het onderzoek naar de samenstelling heeft vooral betrekking op CO en NOx-uitstoot en wordt uitgevoerd met behulp van laseranalysetechnieken zoals LIF en CARS. Ten tweede het onderzoek naar krachtopwekking. Het onderzoek waar iets over verteld werd ging voornamelijk over de opwekking van warmte en elekriciteit, met behulp van gas, in je eigen huis (microcogeneratie). Deze microcogeneratie is onder andere mogelijk door het gebruik van een Strirling tecnologie, thermo-elektrische systemen of door thermofotovoltage systeem. Bij Gasunie wordt er op het moment veel onderzoek gedaan naar thermo-elektrische systemen. Na de presentatie bij Gasunie Research was deze zeer geslaagde excursie al weer voor bij en moesten we weer op huis aan. Gelukkig bleef het nog lang gezellig in de bus.