Bio-energy plant, Cuyk

Vrijdag 30 maart is De Vlam samen met de KIvI-afdelingen Oost en Energie-en Warmtetechniek op excursie geweest naar de nieuwe bio-energiecentrale (BEC) van Essent in Cuijk. Een groot aantal KIvI-leden kwam met eigen vervoer, De Vlam is met een busje neer Cuijk gegaan.In Cuijk werden we ontvangen met koffie. Er werd een korte introductie gegeven over Essent en over de nieuwe BEC. In de BEC wordt energie opgewekt door biomassa te verbranden in een wervelbedverbrandingsinstallatie. De biomassa wordt betrokken van leveranciers binnen een straal van 100km. De verbruikte biomassa is voornamelijk snoei- en afvalhout. Na de introductie kwam al snel een heftige discussie opgang tussen de aanwezige KIvI-leden over het energiebeleid van de Nederlandse overheid. Nog interessanter echter, was de rondleiding door de centrale: de biomassatoevoer en -opslag, de verbrander, turbines en genaratoren en de rookgasbehandeling. Als theoretisch ingesteld werktuigbouwkundige ben je dan toch weer snel onder de indruk van de enorme hoeveelheid houtsnippers, die in een vrachtcontainer passen. Daar blijft maar hout uit komen bij het lossen... Verder viel op dat er om de paar minuten wel weer een vrachtwagen aankomt. Het streven is dan ook om de biomassa-opslag door de week zo te vullen dat er in het weekdend een voldoende voorraad is. Na een korte film, wat vragen en weer een discussie achteraf, zat de excursie erop en kon ieder weer zijns weegs gaan.