Laboratory Kleinhorst

Het laboratorium van Thermische Werktuigbouwkunde is gehuisvest in het voormalige hogesnelheidslab, nu Kleinhorst. De renovatie is eind 2003 voltooid.

Onderstaand enkele foto’s van de huidige situatie en foto’s gemaakt tijdens de renovatie.

Foto  van bovenzijde nieuw laboratorium Kleinhorst.

Foto nieuw laboratorium Kleinhorst, van binnen.

Foto zijaanzicht nieuw laboratorium  Kleinhorst

Foto renovatie Kleinhorst.

Foto renovatie Kleinhorst, achterzijde.