See Archive news

Veel automobilisten zijn toch 'beter af' in de file

Veel automobilisten zijn toch 'beter af' in de file

Een groot deel van de automobilisten die geld krijgen wanneer zij de spits omzeilen, vervalt aan het einde van de campagne weer in de oude gewoonte. Dat blijkt uit de evaluatie van de spitsmijdenprojecten in de Rotterdamse regio.

30.000 forensen hebben meegedaan aan de Wild! van de Spits-campagnes waarbij zij een jaar lang tot 180 euro in de maand konden verdienen wanneer zij zich op de drukste tijden niet met hun auto lieten zien op de Rotterdamse ring. Een deel pakte het openbaar vervoer, ging fietsen of werkte vaker thuis. Anderen bleven met de auto pendelen, maar pasten de rijtijden aan. Een jaar na afloop van hun deelname sluit, volgens de evaluatie, de helft 's ochtends en 's avonds weer aan de file. Twee jaar later is dat 67 procent. 

Een klein deel blijft ondanks het wegvallen van de vergoeding wel de spits mijden, is de verwachting van onderzoeksbureau MU Consult, dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekeek of de Rotterdamse projecten een blijvende gedragsverandering hebben teweeggebracht. Hoeveel dat er zullen zijn, houdt MU Consult in het midden. Het gaat dan vooral om mensen die de fiets en het openbaar vervoer hebben ontdekt als beter alternatief. Degenen die nooit afscheid van hun auto hadden genomen, maar buiten de spitstijden om reden, vallen het snelst terug in hun oude gewoonte.

,,

Het heeft blijkbaar meer voor- dan nadelen om in de file te staan 

Het heeft blijkbaar meer voor- dan nadelen om toch tijdens spitstijden in de auto te zitten, desnoods met wat file'', zegt Marieke Martens, hoogleraar verkeersgedrag aan de Universiteit Twente. ,,Voor een vergoeding was deze groep bereid om moeite te doen om hun reis anders te organiseren, maar met het wegvallen daarvan zijn er geen voordelen meer.

Nadelen

Tijdens de proefperiode is men er achter gekomen dat het alternatief ook nadelen heeft. De meeste mensen vinden de auto sneller en comfortabeler dan de bus of fiets. En rijden tijdens de spits omdat dat praktischer is dan het verschuiven van werktijden, onder andere omdat onze hele maatschappij op standaardwerktijden gericht is.''

Zij spreekt desalniettemin van een 'redelijk goed resultaat'. ,,Dankzij Wild! van de Spits heeft een aantal automobilisten een vervoersalternatief ontdekt dat zelfs zonder vergoeding beter is. Uiteindelijk hoeven ook niet alle auto's van de weg om de files terug te dringen.''

Martens is overigens kritisch op de exacte percentages in het evaluatie-onderzoek, omdat maar een kwart van de deelnemers heeft gereageerd. Ook is onduidelijk hoeveel van alle voormalig deelnemers toch nog af en toe de spits mijden.