See Archive news

Solar powered e-bikes

Tijdens de rit je fiets opladen. Dit kan met solar bikes waarbij zonnecellen in de wielen zijn geïntegreerd.

De Universiteit Twente onderzoekt de efficiency en gebruikstevredenheid van solar powered e-bikes. Het onderzoeksproject is onderdeel van het Living Smart Campus programma, waarbij de campus wordt ingezet voor wetenschappelijke experimenten. UT medewerkers worden uitgenodigd deel te nemen in het ‘Solar powered e-bike’ project.

Professor Karst Geurs over het project: “In Nederland is de e-bike al enorm populair. Het is ook een veelbelovend duurzaam vervoersalternatief. Tot op heden is er weinig bekend over het gebruik van verschillende types van e-bikes, de effecten op de gezondheid en op gemotoriseerd vervoer en het fietsgebruik. Ook over de technische prestaties en de effecten van het opladen van e-bikes via zonne-energie op mobiliteitspatronen en het ‘oplaad’ gedrag van mensen is nog weinig bekend. Dit gaan we onderzoeken. Ook willen we weten wat gebruikers vinden van de solar bike.”

Deelnemers gezocht voor testfase solar bikes en voor living smart campus programma

Voor de testfase zoekt professor Geurs nog voor de komende maanden tachtig UT medewerkers die één van de vijf solar bikes gedurende een week willen gebruiken om naar het werk te fietsen.

Voor het Living Smart Campus programma worden vanaf mei dit jaar nog zo’n 20 medewerkers gezocht om met hun eigen e-bike of met de solar bike gedurende enkele weken mee te doen aan het opladen van de fietsen via zonne-energie. In het Living Smart Campus programma komen naast de solar bikes nog twee andere oplaadtechnieken bij. Naast het opladen tijdens het fietsen kan door reguliere e-bike gebruikers gekozen worden uit het gebruiken van een solar-oplaadsysteem thuis en een solar-oplaadsysteem op de campus. Bij alle drie de varianten blijft het mogelijk om, indien nodig, op de traditionele manier, via elektriciteit, op te laden.

Geïnteresseerd? Geef je op via deze survey.

Partners in het project

De solar bikes zijn door de TU Eindhoven ontwikkeld binnen het ‘4TU.Bouw Lighthouse Solar bike project,’ waar professor Karst Geurs (Centre for Transport Studies) en Dr.ir. Pauline van den Berg (Urban Science and Systems van de TU Eindhoven) bij betrokken zijn.

Dr. Angèle Reinders (ARISE) is initiatiefnemer van het Smart Living Campus project ‘Solar powered e-bikes’, waarbij ook professor Srinivasan Keshav (University of Waterloo te Canada) is betrokken. Masterstudent Pablo Gaete Haller voert het onderzoek uit in het kader van zijn opleiding Sustainable Energy Technology.

“Twintigvoudig lagere co2-uitstoot”

Via tests worden gegevens verzameld en geanalyseerd om het gebruikspatroon van e-bikes en de mogelijke voordelen als duurzaam mobiliteitssysteem te doorgronden. Dr. Angele Reinders stelt: ”Een e-bike opladen met zonne-energie leidt tot een twintigvoudige lagere CO2-uitstoot dan het opladen met ‘grijze’ elektriciteit.”

Masterstudent Pablo Gaete Halle heeft onlangs de University of Waterloo bezocht, die als partner in het project samen met de UT de oplaadstations voor thuis heeft ontwikkeld. De Canadese universiteit voert een soortgelijk onderzoek uit met medewerkers van de universiteit. Dat maakt het delen en vergelijken van data gedurende het onderzoek mogelijk en interessant voor postdoctoraal onderzoek.

Living smart campus

Solar powered e-bikes is één van de projecten van Living Smart Campus (LSC) van de Universiteit Twente, het programma gericht op campusontwikkeling. LSC bestaat uit een verzameling projecten vanuit onderzoek, onderwijs en/of de ondersteunende diensten, waarbij de campus gebruikt wordt als living lab.

Meer info: www.utwente.nl/livingsmartcampus

CONTACT

Bertyl Lankhaar (053 489 2210 of 06 2002 74 35), woordvoerder van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

Wil je als student betrokken zijn bij dit onderzoeksproject neem dan contact op met Karst Geurs of Angele Reinders.