Professional publications

Professional publications

20. Marit Colijn BSc., dr. ir. Bram Entrop, drs. Rijn Platteel MBA, 2015. Energietechnieken en -maatregelen (ETM’s) voor leegstaande panden; de ontwikkeling van een instrument. Submitted to Facility Management Magazine, ISSN 0924-8641, XX(XXX), p. 38-41.

Article on www.presbe.nl

19. ir. L. (Lindsay) Hovenier, dr. ir. A.G. (Bram) Entrop, ir. B. (Berri) de Jonge, 2015. Persona’s helpen bij klantgerichte ontwerpmethode voor ‘Nul-Op-de-Meter’-renovaties. Submitted to VV+, Install Media Uneto-VNI, ISSN 0042-451X, 72(X), p. 40-45.

Article on www.presbe.nl

18. Entrop, dr. ir. A.G., dr.ir. M.G.L.C. Loomans, prof.dr.ir. J.L.M. Hensen, 2015. Luchtdoorlatendheid van woningen (deel 2). TVVL Magazine, ISSN 0165-5523, 44(10), p. 2-7.

Article on www.presbe.nl

17. Entrop, dr. ir. A.G., 2015. Luchtdoorlatendheid van woningen (deel 1). TVVL Magazine, ISSN 0165-5523, 44(6), p. 58-62.

Article on www.presbe.nl

16. Arends, G.J., dr. ir. A.G. Entrop, 2015. Led-verlichting in industriële fabriekshallen: een case-onderzoek naar toepasbaarheid. VV+, Install Media Uneto-VNI, ISSN 0042-451X, 72(2), p. 40-44.

Article on doc.utwente.nl

15. Lith B.Sc., A.P. van, dr. ir. A.G. Entrop, 2014. Driestappen methode voor de toepasbaarheid van led-verlichting voor buitensportaccommodatie. VV+, Install Media Uneto-VNI, ISSN 0042-451X, 71(10), p. 36-41.

Article on doc.utwente.nl

14. Entrop, dr. ir. A.G., prof. dr. ir. A.G. Dorée, 2014. Quickscan naar het effect van beleidsinstrumenten in Overijssel om het fossiel brandstofgebruik van particuliere woningen te reduceren. Universiteit Twente, CE&M research report 2014R-001/CME-001, ISSN 1568-4652.

13. Osman B.Sc., N., dr. ir. A.G. Entrop, 2014. Hoe ver liggen theorie en praktijk uit elkaar? Een case onderzoek naar het energiegebruik van vijf voetbalverenigingen. VV+, Install Media Uneto-VNI, ISSN 0042-451X, 71(4), p. 34-40.

Article on doc.utwente.nl

12. Rovers B.Sc., T.J.H., dr. ir. A.G. Entrop, 2014. Energiegebruik van zwemaccommodaties: verbeteringsvoorstellen voor het TwenteBad in Hengelo. VV+, Install Media Uneto-VNI, ISSN 0042-451X, 71(2), p. 42-50.

Article on doc.utwente.nl

11. Galama, ir. I.M.P., dr. ir. A.G. Entrop, prof. dr. ir. J.I.M. Halman, ing. P. Meijer, 2013. Nieuw model voor renovatie in sociale woningbouw. Building Business, ISSN 1567-9381, online

Article on doc.utwente.nl

10. Bent, ir. H.S. van der, ir. A.G. Entrop, prof. dr. ir. J.I.M. Halman, 2013. Veel winst mogelijk door besparing op energiegebruik; ontwikkelingen in energetisch ontwerp woningen. VV+, Install Media Uneto-VNI, ISSN 0042-451X, 70(2), p. 90-99.

Article on doc.utwente.nl

9. Prins, ir. J. (Jasper), ir. A.G. (Bram) Entrop, prof.dr.ir. A.G. (André) Dorée, 2012. Phase Change Materials in betonvloeren – deel II Modellering en aanpassingen. TVVL Magazine, ISSN 0165-5523, 10, p. 20-23.

Article on doc.utwente.nl

8. Entrop, ir. A.G. (Bram), prof. dr. A.H.M.E. (Angèle) Reinders, 2012. Phase Change Materials in betonvloeren – deel I Verwerking en effecten. TVVL Magazine, ISSN 0165-5523, 07/08, p. 24-28.

Article on doc.utwente.nl

7. Verhoef, F., A.G. Entrop, 2011, Onderzoek naar energiegebruik SC Everstein; energiebesparingsmogelijkheden voetbalverenigingen zijn groot en gewenst. VV+, Install Media Uneto-VNI, ISSN 0042-451X, 68(11), p. 780-783.

Article on doc.utwente.nl

6. Vos, Martin, Bram Entrop, Jos Brouwers, 2009, Duurzame maatregelen in kantoren; integrale benadering voor adoptieproces. Facility Management Magazine, ISSN 0924-8641, 22(176), p. 89-93.

Article on doc.utwente.nl

5. Jelgersma, E., A.G. Entrop, 2009, Bestaande bouw laat nu mogelijkheden onbenut; niet energie- maar exergie-besparingen nodig. Bouwformatie, ISSN 1876-8822, 2(9), p. 16-17.

Article on doc.utwente.nl

4. Entrop, ir. Bram, prof. dr. ir. Jos Brouwers, 2008. Isolatieplan vol kieren; kennis en maatwerk ontbreken in nationaal project voor energiebesparing. De Ingenieur; Het Essay, ISSN 0020-1146, 120(4), p. 64-65.

Article on http://repository.tue.nl/

3. Entrop, Bram, Jos Brouwers, 2007. Stadsverwarming in Nederland; aspecten voor de (her)waardering van warmtelevering. Nieuwsbrief Duurzaam Bouwen, WEKA Uitgeverij B.V., ISSN 1389-1448, 10(4), p. 6-7.

Article on doc.utwente.nl

2. Entrop, A.G., 2006. Financieel Rendement Duurzaam Bouwen; Casestudie van drie commerciële vastgoedobjecten.University of Twente, CE&M research report 2006R-006/CME-001, ISSN 1568-4652.

1. Entrop, A.G., H.J.H. Brouwers, A. van der Veen, 2004. Model voor duurzaam ruimtegebruik gemeenten: Trias Toponoma. Puur Bouwen, ISSN 1384-5179, 6, p. 26-28.

Article on doc.utwente.nl