Oproep luchtdichtsmetingen woningen

6 november 2014, Noud Heijna

Macintosh HD:Users:LauradeRuijter:Documents:Werk:UT-Impenetrable Infiltration:Documenten online op website:Media:mechanische-ventilatie.jpgDe afgelopen jaren is het energiegebruik van woningen aanzienlijk gedaald. Het isolatiepakket is verbeterd en de installaties zijn efficiënter geworden. Op dit moment lijkt het deskundigen alleen te ontbreken aan inzicht in hoe de mate van luchtdichtheid zich recentelijk heeft ontwikkeld. De Universiteit Twente wil hier verandering in brengen.

Het ontbreekt niet aan inzicht in de waarde voor de karakteristieke luchtdoorlatendheid (qv;10; kar), zoals deze wordt ingevoerd in de energieprestatieberekeningen, maar wel aan inzicht in de werkelijke luchtdichtheid, zoals deze tijdens de bouw of bij oplevering kan worden gemeten door middel van een Blower Door test.

Universiteit Twente zoekt deelnemers voor het 3TU-onderzoek naar de luchtdichtheid van woningen (www.utwente.nl/luchtdichtheid) door meetrapporten voor de luchtdichtheid of Blower Door testrapporten met hen te delen. Wanneer een substantieel aantal rapporten is verzameld, zullen onderzoekers, verbonden aan de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven, analyses uitvoeren met betrekking tot de aangeboden informatie in de rapporten en de ontwikkelingen inzake de luchtdichtheid van woningen.

Inzicht in hoe de werkelijke luchtdichtheid van woningen zich heeft ontwikkeld en hoe de rapportage hieromtrent is opgebouwd, staat bij dit onderzoek voorop. Het is niet de bedoeling te oordelen over welke bedrijven luchtdichte woningen dan wel tochtige woningen realiseren of een goede dan wel slechte rapportage opstellen.

Uiteraard zal vertrouwelijk worden omgegaan met de aangereikte gegevens en zullen deze worden geanonimiseerd.

Meer informatie: a.g.entrop@utwente.nlT 053 489 68 60.

De meetrapporten van Blower Door tests kunnen worden gemaild naar a.g.entrop@utwente.nl, of per post gestuurd aan:

Universiteit Twente CTW-B/I

t.a.v. dr.ir. A.G. Entrop

postbus 217

7500 AE Enschede

Bron: VV plus

Geschreven door: Noud Heijna

Voor meer informatie: http://www.vvplus.nl/Nieuwsweergave/19022/498446/Oproep-luchtdichtsmetingen-woningen-%286-11-2014%29.html?thumbnail=True