KONING CITROEN MOET IETS AAN WATER DOEN: Waterprobleem uitgelegd in kinderboek

Waterprobleem uitgelegd in kinderboekBram Entrop, inwoner van Borne, en Julieta Matos Castaño, schrijver en illustrator van dit voorleesboekje willen in dit boek aangeven hoe belangrijk water in een land is. Hoofdfiguren zijn koning Citroen en zijn minister Druif die tot de ontdekking komen dat het water in hun land verdwijnt. Als ze op zoek gaan waar het water gebleven is, zien ze opeens een grote dam in de rivier liggen. Samen met de bouwers hiervan bedenken ze een oplossing waarmee iedereen tevreden is. Naast het leuke verhaal wordt tegelijkertijd vertelt wat civiele techniek inhoudt. Beiden zijn werkzaam bij de Universiteit Twente waar civiele techniek een van de opleidingen is.

Achtergronden van de auteurs

http://www.borneboeit.nl/image/picture/BORNEBOEIT31719_web.jpgDr. Ir. Bram Entrop kwam op het idee voor het boekje toen hij merkte dat zijn drie dochtertjes niet erg bewust met water omgaan. Ze zijn zeven jaar, vijf jaar en drie jaar, maar op deze leeftijd kun je ze echt al wel vertellen dat je zuinig moet zijn op water. Daarnaast is vader Bram dagelijks bezig als universitair docent in de Civiele Techniek aan de UT om anderen te leren duurzaam te bouwen en hij kijkt naar de milieubelasting van gebouwen. Hij besloot een boekje te schrijven en uiteindelijk in eigen beheer uit te geven. Ir. Julieta Matos Castaño, werkt momenteel aan haar proefschrift waarin ze een instrument wil ontwerpen dat helpt bij het maken van beslissingen over het ontwerp van kunstwerken tegen overstromingen. Kunstwerken als dijken, bruggen, sluizen, dammen en waterkeringen. Haar hobby is tekenen en schilderen. Doordat ze beiden bij dezelfde vakgroep werken, vonden ze elkaar. Bram Entrop had al wel eerder creatieve familieleden gepolst om te tekenen, maar zij konden zich niet identificeren met het kinderverhaal, Julieta wel. De eerste aanzet van het boekje kwam uit een oproep van een uitgever om materiaal dat zij uit konden geven. Helaas bleek die animo voor die oproep te klein, maar Bram Entrop was daardoor wel geprikkeld om door te gaan. Hij breidde het verhaaltje uit en verbeterde het. Julieta Matos Castaña las het, werd enthousiast en maakte illustraties. Al met al duurde het een jaar voordat het boekje werd gedrukt. Bram Entrop werkt normaliter aan wetenschappelijke publicaties mee.

Koning Citroen en minister Druif

Het land van de koning heet Vruchtenstein. Eerst is alles leuk in het land, maar dan raakt het water op. Wat te doen? De koning en de minister bedenken dat zij op zoek zullen moeten gaan naar het water. Alle tekeningen staan aan de rechterpagina van het boek, want bij het voorlezen zitten kinderen meestal rechts van de voorlezer. Ze `lezen` als het ware nu mee. Tot zes jaar kan voorgelezen worden, vanaf zes jaar kunnen kinderen het boekje zelf lezen. Achterin is in een grotere tekening een aantal civiele werken opgenomen. Zo leren ze spelenderwijs wat het begrip inhoudt. Er wordt nagedacht over een vervolg op het boekje waarin weer een probleem aan kinderen wordt verteld waarbij techniek om de hoek komt kijken. Toch heeft het boek geen belerende ondertoon, er wordt vrolijk verteld. Het boekje zou in iedere schoolbibliotheek passen. De uitgave is mede tot stand gekomen dankzij de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente. Het boekje is bij Bruna Borne verkrijgbaar, een leuk cadeautje voor de kinderen in de komende tijd. (AM)

Source:

BorneBoeit.nl 14 November 2015

http://www.borneboeit.nl/31718/kunst-cultuur/waterprobleem-uitgelegd-in-kinderboek