Research projects

Het onderzoek van de vakgroep XXX richt zich op …

Hierbinnen is er een focus op ….

Er vindt onderzoek plaats naar …

De vakgroep XXX coördineert een groot aantal nationaal en internationaal gesponsorde projecten op dit terrein. Een gedetailleerd overzicht van lopend en recent afgesloten onderzoek vind je hieronder in het projectoverzicht.