Dankzij gaming haalt de ontwerper sneller resultaat

Nieuwe T-Xchange versnelt innovatieprocessen met gaming en Virtual Reality

Met gaming een nieuw concept testen en verbeteren. Snel inspelen op tekortkomingen. Time-to-market drastisch inkorten. De nieuwe T-Xchange Cell, die op 24 november wordt geopend op de campus van de Universiteit Twente, rekent af met veel belemmeringen voor ontwerpers . Door visualisatie en virtual reality, worden producten en diensten versneld ontwikkeld. Ook het simuleren van complexe situaties is een krachtige mogelijkheid. Zo wordt tijdens de opening ook een crisiscentrum gesimuleerd: security is één van de belangrijke onderwerpen waarmee het nieuwe lab van start gaat. In de T-Xchange nemen deel: de Universiteit Twente, Thales Nederland, Indes, Vrest en de Stichting Virtual Valley Twente.

De T-Xchange benadert innovatie- en ontwikkelprocessen op een unieke manier, die de ontwerper uitdaagt om buiten de bekende paden te treden. Bij deze benadering wordt gebruik gemaakt van 'scenario-gebaseerd' ontwerpen: er is nog geen product of dienst maar al wel een beschrijving van de situatie waarin het gebruikt gaat worden. Door dit soort beschrijvingen -en ook mogelijke oplossingen- te visualiseren, is het mogelijk te gaan gamen om spelenderwijs tot de beste oplossing te komen. Daarvoor zijn in het nieuwe lab VR-technieken voorhanden, zoals een halfrond projectiescherm voor 3D visualisatie en desks voorzien van tablet-pc's. De handelingen van de 'spelers' worden geregistreerd, om het proces te kunnen volgen en bijsturen.

Versnellen

Op deze manier is ook een crisiscentrum te simuleren om hulpdiensten en bewindspersonen te trainen en hen te leren effectief met tijdskritische situaties om te gaan. Dit is één van de demo's die tijdens de opening wordt getoond. Een andere demo -van VREST- gaat over het ontwikkelen van tools waarmee chirurgen-in-opleiding hun vaardigheden kunnen trainen: in de T-Xchange zijn dit soort innovaties sneller te realiseren dan met gebruikelijke ontwerptechnieken.

De verschillende fasen in het ontwerpproces worden er gecomprimeerd: zo is bij een nieuw product-idee alvast een doelgroep-onderzoek te doen: hoe pakt het in de praktijk uit? T-Xchange werkt bijvoorbeeld samen met het 'Kasteelschap', om innovatieve bouwvormen te ontwikkelen waarin wonen, recreéren , werken en zorgen worden geVnegreerd, met kennis en expertise uit uiteenlopende vakgebieden.

T-Xchange is een project van Kennispark Twente. Hierin stimuleren de Universiteit Twente, de provincie Overijssel en de Gemeente Enschede de kennisoverdracht tussen bedrijven en de universiteit, onder meer door gezamenlijk gebruik van faciliteiten en het ontwikkelen van bedrijfshuisvesting op de universiteitscampus. Het is een van de regionale innovatieprojecten die gesteund worden door het Ministerie van Economische Zaken. De T-Xchange Cell is een initiatief van Dick Arnold, directeur Research & Technologie van Thales Nederland. Behalve met Thales werkt de Universiteit Twente in dit project samen met de Stichting Virtual Valley, ingenieursbureau Indes, en de onderneming Vrest, die onderwijstools ontwikkelt voor de medische wereld.

De T-Xchange is onderdeel van het nieuwe Virtual Reality laboratorium van de Universiteit Twente, onder meer in gebruik bij de industrieel ontwerpers onder leiding van prof. Fred van Houten.