Productontwikkeling voor PV-technologie (dutch)

In verschillende projecten van de afdeling Design, Productie en Management van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen worden de mogelijkheden van productontwikkeling voor PV-technologie verkend en onderzocht.

Hierbij wordt de aandacht gericht op

·

PV-modules

·

Productintegratie

·

PV-systemen

PV-modules

Bij de afdeling Design, Productie en Management wordt onderzoek verricht naar een nieuwe methode voor de productie van PV-modules op basis van encapsulatie van PV cellen in versterkte kunststoffen. Het onderzoek omvat de selectie van geschikte kunststoffen, de performance van geëncapsuleerde PV-cellen en de duurzaamheid van kunststof PV-modules. Het doel van het onderzoek is om nieuwe goedkope productieprocessen voor PV-modules te ontwikkelen. Het project dat in samenwerking met ECN wordt uitgevoerd loopt tot eind 2010.

Productintegratie

Integratie van PV-cellen in consumentenproducten leidt tot nieuwe innovatieve productconcepten waarbij duurzaamheid, produceerbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en styling centraal staan. Dit programma wordt uitgevoerd in het kader van industrieel ontwerpen en richt zich op de ontwikkeling van producten en design tools voor het ontwerp van producten met geïntegreerde PV-cellen.

PV geïntegreerd in de armatuur van een tuinlamp.

Ontwerp door Vincent Geraedts

PV geïntegreerd in de armatuur van een tuinlamp.
Ontwerp door Werner Helmich

PV-systemen

Het ontwerp van PV-systemen is gerelateerd aan het aanbod van instraling, het elektriciteitsgebruik en de dimensionering van PV-modules in relatie tot eventuele opslagsystemen.

Het onderzoek richt zich op het ontwerp van PV-systemen in dynamische situaties die ontstaan door product- en gebouwintegratie. In die situaties wordt de interactie van het PV-systeem met zijn omgeving van belang voor het ontwerp. Interactie kan door beweging, gebruikers dan wel andere energiesystemen ontstaan. Het onderzoek concentreert zich op de ontwikkeling van simulatiemodellen en monitoring van dynamische PV-systemen.

Een voorbeeld van een dynamisch PV-systeem is de door het studententeam van de UT ontworpen SolUTra die aan de World Solar Challenge deelneemt.

Een voorbeeld van een dynamisch PV-systeem is de door het studententeam van de UT ontworpen SolUTra die aan de World Solar Challenge deelneemt.

Contactpersoon


dr. Angèle Reinders  
+31 53 4893681