Inlog mededeling aan/uit zetten

Op de meeste computers van de vakgroep verschijnt na het inloggen een script dat een popup Window met een inlogmededeling laat zien zoals hiernaast afgebeeld.

Inlogmededeling OPM

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je deze aan en uit kan zetten.

Inlogmededeling aanzetten
Browse met de Windows Explorer naar \\halle\Progs\Login, en dubbelklik op de batch file Login.bat. De batch file zorgt er dan zelf voor dat hij aan het Start Menu wordt toegevoegd, en zal de eerstvolgende keer dat je inlogt vanzelf weer uitgevoerd worden.

Bekend probleem: je krijgt security-warnings
Als je elke keer dat het loginscript wordt uitgevoerd 1 of meerdere security warnings krijgt, dan moet je de \\halle.ctw.utwente.nl toevoegen aan de lijst met vertrouwde 'websites'. Dat gaat zo:
Ga naar het Control Panel en dubbelklik op Internet Options.
Ga naar het tabblad Security.
Klik op 'Local intranet'.
Zet de schuif (slider) voor de Security level op Low.
Druk op de knop 'Sites' en vervolgens op de knop 'Advanced'.
Verwijder het vinkje bij de optie 'Require server verification...' onderaan het window.
Type in het tekstveld bij 'Add this website...': \\halle.ctw.utwente.nl
Druk op de Add-knop.
Beeindig alle schermen door een aantal keer op Close/Ok te drukken.

Inlogmededeling uitzetten
Als je het inlogscript niet meer steeds na inloggen wil laten draaien, kan je het verwijderen, door het uit het Start Menu te verwijderen. Klik op Start, Programs, Startup en klik het Login script aan met de rechter muisknop. Kies Delete uit het popup menu dat dan verschijnt.

Delete loginscript