Effectieve inzet van diagnosesystemen bij NS

NS Reizigers: het vervoersbedrijf van NS

Het zal je, als student, niet onbekend zijn: op een brakke vrijdag neerploffen in de stoelen van de trein, weekendjes weg, even op en neer naar paps en mams of op weg naar sportwedstrijden buiten Enschede. NS Reizigers (NSR) zorgt ervoor dat dit iedere keer weer mogelijk is, elke dag opnieuw. Naast het vervoer van studenten verzorgt NSR ook het vervoer van andere klanten. In totaal meer dan een miljoen reizigers per dag. Daarnaast is NSR ook buiten Nederland actief. Dagelijks worden in Engeland nog eens twee honderd duizend reizigers vervoerd.

Doel diagnosesysteem

Voor het vervoer van deze reizigers rijden al vanaf 2002 nieuwe en verlengde dubbeldekkers rond (zie foto). Tijdens de verlenging en nieuwbouw van deze dubbeldekkers is ook een diagnosesysteem ingebouwd. Dit diagnosesysteem heeft als doel het verbeteren van de performance van het materieel en het ondersteunen van de diverse bedrijfsprocessen van het vervoersbedrijf NSR en het onderhoudsbedrijf NedTrain. Genoemd zijn een positieve bijdrage aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het materieel, een verhoogde veiligheid en verlaagde instandhoudingkosten. Daarnaast zal het diagnosesysteem ook bijdragen aan de werkbeleving van machinisten en monteurs.

Werking diagnosesysteem

De dubbeldekker bevat diverse technische systemen met programmeerbare elektronica, zoals bijvoorbeeld deuren, remmen, airconditioning, tractiemotoren en het laagspanningssysteem. De software van deze systemen controleert of de systemen naar behoren functioneren. In het geval van een storing zal de software dit registreren en de storing melden bij de centrale computer van de trein. Vervolgens bepaalt de centrale computer de urgentie van de storing en geeft de melding inclusief afhandelingadvies door aan de machinist. De machinist ziet de storingsmelding op het fullcolour touch-screen in de cabine (zie foto). Aan de hand van het advies beslist de machinist of de storing gemakkelijk op te lossen is of dat er hulp ingeroepen moet worden. Een servicemonteur of onderhoudsmonteur kan dan in een later stadium de technisch gecompliceerde storingen oplossen.

Probleemstelling en doel afstudeeronderzoek

Het diagnosesysteem is nog relatief nieuw, waardoor binnen NS onzekerheid bestaat over de wijze waarop het diagnosesysteem gebruikt dient te worden. Ook bestaat er onduidelijkheid over de inzet van het diagnosesysteem. De vraag is dus: “Waar staat NS met betrekking tot het diagnosesysteem?”. Deze vraag heb ik vertaald naar het doel van mijn afstudeeronderzoek: “Het geven van een aantal verbetervoorstellen voor een effectiever gebruik van het diagnosesysteem door het maken van een evaluatie van het huidige gebruik van het diagnosesysteem.”.

Onderzoeksaanpak

De evaluatie is gestart met het opstellen van een situatieschets om inzicht te krijgen in hoe het huidige diagnosesysteem tot stand is gekomen. Om ook een helder beeld te krijgen in hoe het systeem werkt heb ik diverse keren meegereden met een machinist, opleidingsdagen bezocht, een bezoek gebracht aan Bombardier de leverancier van de dubbeldekkers in Aken, een dag meegelopen in de onderhoudsbedrijven Onnen en Amsterdam en regelmatig gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars.

De volgende stap is het opstellen van een set criteria. Aan de hand van deze criteria zal het huidige gebruik geëvalueerd gaan worden. Voor het opstellen van deze criteria doe ik een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek vindt plaats bij diverse bedrijven die gebruik maken van vergelijkbare diagnosesystemen, zoals Die Bahn, de RET en de Koninklijke Marine.

Toekomst

Binnenkort zullen de eerste bezoeken voor het praktijkonderzoek plaatsvinden. Vervolgens staat de evaluatie van het huidige gebruik op het programma met aansluitend rapportage en presentatie. Het belooft daarom nog een interessante rit te worden!