Onderwijs

De vakgroep Ontwerp, Productie en Management (OPM) houdt zich bezig met het proces van het productontwerp, met de vraagstukken van ontwerp, inrichting, gebruik en verzorging van werktuigbouwkundige productiesystemen voor het voortbrengen van discrete producten, alsmede met de organisatie en besturing van de productie. Vanwege de breedte van het aandachtsgebied is de vakgroep opgedeeld in vier secties: Ontwerptechniek (OT),
Productietechniek (PT), Productie Management (PM) en Oppervlaktetechnologie en Tribologie (TR).