Afstudeeropdrachten OPM – Ontwerptechniek.

Afstuderen binnen OPM – Ontwerptechniek is mogelijk binnen de onderzoeksgebieden. Deze gebieden met korte uitleg staan onderaan deze pagina. Lees vooral ook de ervaringen van inmiddels afgestudeerde studenten.

Bij de onderzoeksrichting(en) die je het interessants vindt, gaan we in overleg een afstudeeropdracht formuleren. Ook is het mogelijk je stage al in een bepaalde richting te doen.

Voor algemene vragen over het afstuderen en om een afstudeeropdracht te zoeken kun je terecht bij Wessel Wits (w.w.wits@utwente.nl).

Onderzoeksgebieden

Management van Productontwikkeling

De kwaliteit van productontwikkeltrajecten staat of valt met een gedegen begrip en beheersing van de processen en informatie die daarin een rol spelen. Bijvoorbeeld de relaties tussen ontwerpmethoden/-methodieken, kennis- en informatiemanagement, levenscyclus engineering en ontwerp(ers)ondersteuning zijn bepalend. Vanuit verschillende toepassingsgebieden (zoals decentral/networked manufacturing, virtual reality, kennisgebaseerd ontwerpen en verpakkingsontwikkeling) richt het onderzoek zich op generieke methoden om ontwerptrajecten te verbeteren.

Virtual reality (VR)

Het gebruik van virtual reality in een (product) ontwikkeltraject biedt nieuwe kansen om de communicatie tussen disciplines te verbeteren, samenwerking te stimuleren en het testen van concepten te vervroegen. Zo kun je snel inzicht krijgen in de consequenties van ontwerpkeuzes op bijvoorbeeld de interactie tussen product en gebruikers. De uitdaging is vaak om nieuwe technieken in een (bestaand) proces te introduceren en implementeren.

Synthesis based engineering tools

Computers kunnen ontwerpproblemen oplossen. Deze nieuwe generatie CAD-software genereert vele mogelijke oplossingen. Ontwerpers kiezen daaruit de meest geschikte. De techniek verkort het ontwerpproces en verhoogt de ontwerpkwaliteit.

Realization principles for physical phenomena

Multidisciplinair ontwerpen kan sterk verbeterd worden door gedegen kennis van onderliggende fysica. Innovatieve technologieën worden ontwikkeld door fysische fenomenen goed in te kaart brengen (kennis vergaren). Vervolgens wordt deze kennis omgezet naar ontwerpkennis en geïntegreerd met mogelijke realisatieprincipes.

Lean design engineering

De consumentenmarkt wordt steeds moeilijker tevreden te stellen en is tegelijkertijd vatbaar voor snelle veranderingen. Effectieve ontwerpmethoden zijn daarom nodig om het zoeken naar innovatieve oplossingen en een snelle marktintroductie in balans te houden. Lean design engineering onderzoekt hoe lean manufacturing principes geïmplementeerd kunnen worden in een ontwerpomgeving.

System design

Voor complexe producten (vliegtuigen/medische apparatuur/schepen) is inzicht en overzicht op alle ontwerpniveaus noodzakelijk. Dit vergt zowel kennis van het technisch detail als begrip van de complexe samenhang. Zwaartepunt in het onderzoek is het faciliteren van kennis-communicatie tussen verschillende disciplines. Ook wordt onderzocht hoe systeemdenken leidt tot betere ontwerpen.

Supporting sustainable design

Duurzame technologieën, duurzame life cycles en energie efficiëntie worden steeds belangrijker voor producten die nieuw op de markt komen. Om productontwikkeling op dit vlak te ondersteunen is het belangrijk inzicht te hebben in innovatie processen, ontwerp en analyse tools, materialen, logistieke ketens en alternatieve (functionele) oplossingen. Projecten richten zich op ontwerpmethoden en/of duurzame productontwikkeling.

Additive manufacturing (3D printen)

Additieve fabricage methoden wordt steeds meer gezien als volwaardige productietechniek voor het fabriceren van onderdelen voor medische toepassingen, consumentenproducten en direct geprinte elektronische componenten. Binnen en buiten de UT wordt onderzoek gedaan naar het printen van voedsel, groen 3D printen, het printen van ceramische membranen en miniatuurpompjes voor de ruimtevaart. Ook worden nieuwe printtechnieken ontwikkeld.

Voorbeelden van recente afstudeeropdrachten