Ontwerptechniek

De leerstoel Design Engineering bestudeert de processen die samenhangen met het ontwerpen van producten. Het gehele ontwerpproces komt hierbij aan bod, van conceptual design tot en met manufacturing & maintenance. De onderliggende onderzoeksgebieden houden zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling van ontwerp ondersteunende zaken. Dit kan zijn in de vorm van ontwerpmethodieken, maar ook in de vorm van Computer Aided Design (CAD) tools. Methodes helpen in het scheppen van orde in een chaotisch en complex ontwerpproces; ook kunnen bepaalde methodes de creativiteit of het out-of-the-box denken stimuleren. Ontwerpgereedschappen in de vorm van software tools zien we overal om ons heen. Er zijn zeer algemene applicaties zoals Matlab en eindige elementen pakketten, maar er komen ook steeds meer (klant)specifieke ontwerpapplicaties.

Binnen onze groep proberen we het gebruik van Virtual Reality te ontwikkelen als een volwaardig stuk ontwerpgereedschap. Daarnaast worden Rapid prototyping technieken, zoals 3D-printen, ingezet als het gaat om snel een visueel model te maken van een ontwerp. Het uiteindelijk doel is om efficiënter en beter te kunnen ontwerpen.

Structuur masterprogramma

Het eerste jaar van de master volg je vakken uit een zelf samengesteld vakkenpakket (zie onderstaande tabel). Een deel van dit pakket bestaat uit vakken behorende bij het gekozen competentie profiel (1a en 1b). Bij Design Engineering is dit meestal het Ontwerp & Constructie (O&C) profiel. Een tweede deel van het pakket bestaat uit Ontwerptechniek vakken (2 en 3). Als laatste mag je nog een aantal keuzevakken kiezen binnen je vakkenpakket (4). Onderaan deze pagina staan diverse voorbeelden van vakkenpakketten. Het tweede jaar van de master staat in het teken van stage en afstuderen. Informatie over mogelijke afstudeerrichtingen en voorbeelden van afstudeerprojecten vind je ook onderaan deze pagina.

In overleg met je vakgroepmentor kies je je complete pakket.

Afstudeerhoogleraar: prof dr. ir. F.J.A.M. van Houten

Vakgroepmentor: dr.ir. W.W. Wits (bespreken & inleveren vakkenpakket)

De structuur van het masterprogramma bevat de volgende 6 onderdelen:

 

EC

Keuze

1.a Verplichte vakken binnen het competentieprofiel

25

Kies minimaal 4 uit lijst

1.b Keuze uit andere competentieprofielen

Vrij kiezen

2. Kernvakken Ontwerptechniek

15

Verplicht

3. Specialisatie vakken Ontwerptechniek

10-15

Individueel af te spreken

4. Vrije keuze

5-10

Individueel af te spreken

5. Bedrijfsstage

15

Vrij kiezen

6. Afstudeeropdracht

45

Individueel af te spreken

Totaal

120

 

Opmerkingen

Er zijn veel ontwerpvakken te volgen op de UT, daarnaast zijn er veel andere verdiepende of verbredende technische vakken. De invulling / samenstelling van delen 2,3 & 4 uit de bovenste tabel laten veel ruimte voor individuele interesses. Maak hier dus ook gebruik van!

Op deze website staan ook een aantal voorbeelden voor je vakkenpakket. Studenten worden aangeraden om met een goed onderbouwd voorstel te komen voor de invulling van hun OPM vakkenpakket Ontwerptechniek (Design Engineering).

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook deze folder, deze is speciaal voor de voorlichting van 2016 gemaakt.

Bespreek je ‘gekozen’ vakkenpakket met Wessel Wits (w.w.wits@utwente.nl). Ook voor vragen kun je natuurlijk contact opnemen met mij.