Educational Activities

Systeem- en regeltechniek 2 (191131161)

SYSTEEM- EN REGELTECHNIEK 2 VOOR WB (113116)

Systeem- en Regeltechniek 2

Leerdoelen:

  1. Regeltechniek ontwerpen voor elektromechanische systemen m.b.v. frequentie domein technieken.
  2. Een P(I)D-regelaar ontwerpen voor een elektromechanisch systeem op basis van gegeven specificaties. De specificaties zijn of een setpoint probleem, volgprobleem of een storingsonderdrukkingsprobleem.
  3. Modellen maken t.b.v. regeltechnisch ontwerp van mechanische systemen met flexibiliteit (compliant mechanismen).
  4. Overdrachten bepalen tussen actuatorkrachten en sensoruitgangen van (planaire) elektromechanische systemen met meerdere vrijheidsgraden.
  5. Bode en Nyquist-diagrammen tekenen van deze overdrachten.
  6. Stabiliteit analyseren van geslotenlus systemen m.b.v. het Nyquist-criterium
  7. Robuuste stabiliteit analyseren van geslotenlus systemen m.b.v. het small-gain theorema.
  8. Eenvoudige mechatronische systemen ontwerpen.

Vakbeschrijving/inhoud:

In dit vak richten we ons op het leren ontwerpen van mechatronische systemen.  Dit zijn systemen met een belangrijk mechanische subsysteem, meestal kortweg mechanisme genoemd. Het mechanisme moet bepaalde nauwkeurige bewegingen gecontroleerd kunnen uitvoeren.  Het detail ontwerp van het mechanische subsysteem wordt in andere vakken onderwezen, maar hier ligt de nadruk op het opstellen van de eisen van de dynamische eigenschappen aan dit mechanisme.  Omdat een gecontroleerde beweging gewenst is wordt het mechanisme uitgebreid met sensoren/ actuatoren en een regelsysteem. De belangrijke aandacht ligt in dit vak op de systeemaanpak voor het ontwerpen van het gehele systeem en op het detailontwerp van de regelaar. Daarbij worden analyse en synthese technieken gebruikt die bekend staan onder de naam frequentie domein ontwerp.

Het vak is relevant voor de hedendaagse werktuigbouwer die steeds meer te maken krijgt met het ontwerpen van machines met een zekere mate van intelligentie (smart-devices). Door het feit dat de Nederlandse industrie een belangrijke rol speelt in het realiseren van precisiemachines en smart-devices (bijvoorbeeld AMSL, Philips, FEI en daarbij horende toeleveranciers)  is onderwijs in de mechatronica een noodzaak.

Na het volgen van het college bent u in staat eenvoudige mechatronische systemen te ontwerpen op basis van de gedoceerde  systeemaanpak.

Beoordelingsplan

Het vak wordt afgesloten door middel van een schriftelijk tentamen bestaande uit 3 vragen met deelvragen. De deelvragen zijn conform de leerdoelen. De weging van de leerdoelen is direct gerelateerd aan de puntentelling/beoordelingcriteria.  De student kan 90 punten in totaal verdienen. De 10 punten in overeenstemming met het cijfer 1 worden alvast verleend.

Cesuurbepaling

Het eindcijfer is een afronding op hele cijfers. De zak/slaaggrens is 5.5. Dit komt overeen met 45 punten van de te verdienen 90 punten. 

Docent hoorcolleges: J. van Dijk
Alle relevante informatie is nu (6-2-2008) via Blackboard te vinden.