News

Uitslagen ET ergernissenpoll

(English version below)

Uitslagen CTW poll

Hierbij de langverwachte uitslagen van de CTW ‘ergernissen-poll’, opgesteld door de faculteitsraad. Over het algemeen is men uiteraard tevreden met het reilen en zeilen op onze faculteit, maar natuurlijk zijn er altijd minpuntjes te constateren. Dit blijkt wel uit de massale belangstelling voor de poll, die is ingevuld door 76 medewerkers en maar liefst 546 CTW studenten.

De absolute nummer 1; de ergernis die door de meeste mensen gedeeld wordt, zijn de hoge kantineprijzen. Ongeveer 46% van de medewerkers en 43% van de studenten ergert zich hier behoorlijk aan. Maar buiten de kantineprijzen hebben de medewerkers en studenten hun eigen klachten. Hieronder de top 3 van meest voorkomende ergernissen van medewerkers en studenten

Medewerkers

Ergernis

Percentage

1. Hoge kantineprijzen

46%

2. Colleges die buiten de horst moeten worden gegeven

21%

3. Langzame en verkeerde distributie van goederen

19%

Studenten

Ergernis

Percentage

1. Hoge kantineprijzen

43%

2. Aantal beschikbare werkplekken

37%

3. Lange wachten op tentamencijfers

33%

Gerelateerd, maar zeker niet hetzelfde, is de vraag waar men zich nu het meest aan ergert. Dit kan enigszins achterhaald worden uit de open vraag die ook door veel mensen is ingevuld. Het bijkt dat bij de medewerkers de emoties niet al te vaak hoog oplopen, hoewel een aantal mensen (5 personen) behoorlijke klachten heeft over de ICT voorzieningen en het beheer daarvan, terwijl eenzelfde aantal zich beklaagt over de lange afstand tot de parkeerplaats, waarbij er gevaarlijke situaties zich voordoen wanneer zij samen met de fietsers het terrein van de Horst betreden. Opvallend is dat 3 mensen zich beklaagden over het klimaatsysteem, waarbij het de ene keer veel te warm is en dan weer te koud.

Wederom hebben studenten andere klachten. Opvallend is dat niet de kantine, maar vooral de werkplekken plus bijbehorende voorzieningen, of liever het gebrek daaraan, een enorme bron van ergernis blijkt te zijn. Maar liefst 22 personen geven specifiek aan dat er te weinig stopcontacten zijn om hun laptops mee te voeden. Andere studenten die dan maar een vaste PC proberen, ergeren zich met name (17 mensen) aan de traagheid van deze PCs (vooral in het ‘Aquarium’), onder andere bij het opstarten. Tenminste als ze al een plek hebben gevonden, want 12 personen geven aan dat zij vooral moeite hebben bij het vinden van een plek om te werken.

Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel, want ook een aanzienlijk aantal medewerkers en studenten gaf aan tevreden te zijn. Maar onze poll heeft getoond, dat er gelukkig nog steeds werk aan de winkel is, om onze faculteit nog leuker te maken. De resultaten zijn daarom aangeboden aan het bestuur van de faculteit, en we hopen dat zij aan de hand van deze resultaten verbeteringen zullen doorvoeren.

De faculteitsraad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

Results CTW poll

Here we publish the results from the CTW ‘annoyance-poll’. The poll was in Dutch, which has led to many complaints from English speaking employees. We therefore apologize when people were not able to fill in the poll, and we will take their complaints seriously. The participation (of the “Dutchies”) was very high; with 76 employees en 546 CTW students.

The absolute number 1; The annoyance which is shared by most people, are the food prices in the canteen. About 46% of the employees and 43% of the students are very unhappy about the high prices. Except for the food prices, employees and students have very different complaints. Below are the top 3 of annoyances which were mentioned most frequently by employees and students respectively

Employees

Annoyance

Percentage

1. High canteen prices

46%

2. Lectures which do not take place in the Horst

21%

3. Slow and wrong distribution of goods

19%

Students

Annoyance

Percentage

1. High canteen prices

43%

2. Number of available working places

37%

3. Long waiting for exam results

33%

Related, but certainly not the same, is the question which things are most annoying to people. It appears that employees keep their head cool most of the time, although some of them (5 complaints) cannot appreciate the ICT facilities, while the same number of people complained about the long distances to the parking place. Not forgetting the fact, that they feel unsafe when they enter the entrance of the Horst, where they share the same space with cyclists. It is remarkable that 3 people complained about the climate system. Sometimes it is much too hot, while other times it is too cold.

Students have different complaints. It is remarkable that these complaints concern the (facilities of) working places, or rather the lack of it, and less so the high canteen prices. At least 22 persons specifically complained about the lack of sockets for their laptops. Other students (17 persons), who tried to use a PC instead, are discouraged by the slowness of the computers, especially when they are turned on. That is, when they find a working place, because 12 students complained that they have great trouble to find a suitable place to work.

Of course it is not only sorrow and misery, because a significant number of people indicated to be quite happy with everything. However, our poll has shown that some work needs to be done to make our faculty an even more happy place to work and to study. We have offered these results to the management of the faculty, and we hope that they will take the necessary action.

The faculty board