Archief 2004

48e FR vergadering, 01-06-2004

Notulen 48e interne FR CTW vergadering d.d. 1 juni 2004


Aanwezig: Van der Hoogt (vz.), Klijnstra, Lutters, Van der Voort, Bijkerk, Sonnenberg, Witvers

Afwezig: Tillema, Wijnands

Notulist: Bijlsma


1.Opening

Om 12:35 uur opent Van der Hoogt de vergadering.


2. Notulen vorige vergadering (04/05/2004)

1. Tekstueel: geen opmerkingen.

2. N.a.v.:

De vragenlijst die door de UR naar de FR is gestuurd, is doorgestuurd naar Van Houten. Haar reactie hierop was dat ze hier geen tijd voor heeft. Als de FR iets wil weten over de verhouding onderzoek- onderwijsgelden moet de FR het zelf uitzoeken. De FR kan Dick Meijer laten weten dat de FR ons best heeft gedaan, maar dat de FR door tijdsgebrek aan de kant van de faculteit er niet achter kan komen. Klijnstra probeert nog iets uit te zoeken en laat dit ons de volgende vergadering weten.


3.Ingekomen stukken

Arbo-dienst Drienerlo, geen commentaar hierop.Tussen de regels door wordt er vastgesteld dat het aangepaste Arboplan 20003-2004 nog steeds niet in het bezit van de FR is. Dit is een punt voor de volgende overlegvergadering.


4.Mededelingen

De overlegvergadering die vandaag gepland was gaat niet door, bij punt 5 wordt besproken wanneer de volgende overlegvergadering zal zijn.


5.Lopende zaken

UFO

Van der Voort heeft mail gestuurd naar PZ betreffende het aantal mensen dat bezwaar heeft gemaakt over UFO. Er is nog geen reactie geweest van PZ. Er wordt nogmaals een mail gestuurd.


Sectorplan

Hierover valt op dit moment weinig te bespreken.


Agendapunten voor volgende (overleg) vergaderingen

De studentenstatuten voor het collegejaar 2004-2005 moeten voor het begin van het collegejaar 2004-2005 worden behandeld in een overlegvergadering. Er wordt besloten om 15 juni de decaan bij de faculteitsraad vergadering uit te nodigen. De volgende overlegvergadering zal zijn op 29 juni, wanneer er dan niet genoeg mensen aanwezig kunnen zijn dan kan commentaar via de mail worden geleverd, zodat de stukken dan wel besproken kunnen worden.

Huisvesting

In augustus staat de interne verhuizing van medewerkers gepland. Er is een plekkenplan waarin alle medewerkers worden verschoven. Het is onduidelijk wat het beleid achter het plan is, hier worden op de volgende overlegvergadering vragen over gesteld aan de decaan.


6.Wvttk

Witvers wil weten of de verbouwing van de hallen klaar zijn in september. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden naar studenten op welke locatie college wordt gegeven. De decaan kan over twee weken hier ook meer over vertellen.7. Rondvraag en sluiting

Geen vragen. De vergadering wordt gesloten om 13:44 uur.